Metų archyvas: 2012

Advento vakaras

Nors žiemos pradžia padovanojo gražų baltumą, tačiau ilgi vakarai priverčia žmones greičiau užsidaryti savo namuose. Kad tamsiausias laikotarpis praeitų ne taip niūriai, gyventojų bendruomenė „Upytės žemė“ sukvietė upytiečius į Advento vakarą.

Tiems, kurie panoro gruodžio septintą pabūti kartu, vakaras prasidėjo Upytės centre džiugia eglutės įžiebimo akimirka. Pasigėrėję nušvitusiu Kalėdiniu simboliu, susirinkusieji patraukė į Upytės Antano Belazaro pagrindinę mokyklą. Rūta Zalatorienė ir Aldona Jankovskaja visus sutiko melodinga liaudies daina. Antros klasės mokiniai priminė Advento papročius, žaidė žaidimus, uždegė keturias pasaulio kryptis simbolizuojančias žvakes, kurių liepsnelės apšvies pasaulį per Kalėdas. Trumpai pristatęs praėjusių metų veiklą, apie kasdienybę ir ateities planus kalbėjo bendruomenės pirmininkas Audrius Zalatoris. Upytės seniūnas Giedrius Koženiauskas, pasveikinęs visus su artėjančiomis šventėmis, įteikė bendruomenei didžiulį kalvio darbo katilą ir palinkėjo kuo dažniau prie jo susiburti. Savo įspūdžiais po svečias šalis dalinosi Elvyra Gruzdevienė ir Vladislovas Vaišvila. Išleistą lankstinuką „Upytės ir jos apylinkių mitologiniai, sakraliniai, istoriniai nekilnojamojo kultūros paveldo objektai“ pristatė mokyklos istorijos mokytoja Dalia Greviškienė. Bendruomenė jau antrus metus dalyvavo Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos organizuotame projekte „Eismo saugumas bendruomenėse“, todėl kalba pasisuko apie saugų eismą – buvo primintos dažniausiai daromos eismo dalyvių klaidos, kelių eismo taisyklės, visi renginio dalyviai apdalinti saugaus eismo priemonėmis: atšvaistais, liemenėmis, žibintuvėliais. Sofijos Jankauskienės sumuštiniai su skrudintais linų sėmenimis priminė, kad Adventas – pasninko laikotarpis, kai žmonės nevalgydavo mėsiškų patiekalų.

Pabuvę kartu tamsų žiemos vakarą, skirstėmės išsinešdami monsinjoro Juozapo Antanavičiaus linkėjimą –  nepristigti laiko maldai, meilei, kilniems tikslams ir geriems darbams.

Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos direktorė Jurgita Zalatorienė

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA  1 23 4 5 6 78 9 10 11 1213 14 15 16 DSCN3321OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Skaitykite toliau

Gyventojų bendruomenei „Upytės žemė“ – 10 metų

Dažniausiai mokyklos ir kaimo bendruomenės yra labai artimai susijusios. Ne išimtis ir Upytė.

 Nė vienas gyventojų bendruomenės „Upytės žemė“ renginys nepraeina be mokyklos mokinių ir mokytojų dalyvavimo: kartu vykdome įvairius projektus, rengiame šventes, kartu džiaugiamės ir liūdime. Dažnai bendruomenės pirmininką ar bendruomenės narius galima sutikti mokykloje ne tik švenčių metu, bet ir kai reikia pagalbos.

Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos mokytojai ir mokiniai bendruomenės pirmininką Audrių Zalatorį, spalio 24 dieną užsukusį į daržovių šventę, pasveikino gyventojų bendruomenės „Upytės žemė“ įkūrimo dešimtmečio proga, padėkojo už nuolatinį rūpestį ir pagalbą, linkėjo sėkmės ir tvirtybės darbe.

Mokytoja Vida Ramoškienė

DSCN2791 DSCN2792 DSCN2794 DSCN2800

Skaitykite toliau

Bendruomenių sąskrydis Naudvaryje

Rugpūčio 11dieną S.Kerbedžio dvare, Naudvaryje, Naujamiesčio sen.  vyko IX-asis Panevėžio rajono bendruomenių sąjungos  sąskrydis “Santarvės tiltus sujungę…“, kuriame dalyvavo ir upytiečiai.

Dvaro sodybos pastatai statyti XIX a. viduryje, todėl visi buvo skatinami atvykti  pasipuošę to laikmečio drabužiais. Po sveikinimo žodžių, kuriuos tarė bendruomenės „Dvaras“ pirmininkė Irena Andrulienė, rajono Tarybos, vietos veiklos grupės nariai, laikraščio „Tėvynė“ redaktorius Visvaldas Tebeliškis, visi apžiūrėjo išlikusius dvaro pastatus, gėrėjosi lazdynų alėja, akacijų giraite, važinėjosi karietomis, dalyvavo įvairiose varžytuvėse. Visiems buvo smagu klausytis kapelų „Išpoškinis“, „Sanžila“, stebėti šokių grupės „Diva“ pasirodymus, šokti ir dainuoti kartu su atlikėjais.

Malonūs pašnekesiai, nuoširdus bendravimas, naujos idėjos bendruomenių projektams ir nepakartojamas jausmas, atsidūrus XIX a.,  gaubė visus atvykusius į Naudvarį.

Jurgita Zalatorienė

DSCN2140 zzzzz DSC_0017 DSC_0160 DSC_0242 DSC_0424 DSC_0561 DSC_0639 DSCN2107 DSCN2110 DSCN2115 DSCN2117 DSCN2118 DSCN2119 DSCN2131 Skaitykite toliau

Marijos Magdalenos atlaidai

Liepos 22 dieną Upytės Šv. Karolio Boromiejaus bažnyčioje buvo švenčiami Marijos Magdalenos atlaidai.

Nors bažnyčia nešioja garbingą Karolio Boromiejaus vardą, o Šv. Karolio Boromiejaus atlaidai švenčiami  vėlyvą rudenį, nuo seno Upytėje Marijos Magdalenos atlaidai vidurvasarį sutraukia daugybę žmonių. Tą dieną bažnyčią aplanko ne tik upytiečiai, bet ir Vaišvilčių, Vinkšnėnų, Ragaudžių, Stultiškių ir kitų aplinkinių kaimų žmonės, kurie šventei ruošiasi iš anksto:  tvarko namus, kepa pyragus, o atlaidų išvakarėse gražina šventoriaus aplinką, pina vainikus, puošia altorius gėlėmis…  Kaip visada taip ir šiais metais Šv. Mišių metu bažnytėlė buvo pilnutėlė. Šv. Mišias aukojo kunigas Vidmantas Bloškis, kuris keletą metų kunigavo Upytėje, jam talkino kunigas dr. Gediminas Jankūnas. Po iškilmingos procesijos kunigas dr. Gediminas Jankūnas pakvietė visus dalyvaujančius „neišsibėgioti“, o susirinkti prie UAB Upytės eksperimentinio ūkio kontoros, dar valandėlę pabūti kartu ir pasivaišinti atlaidų saldainiais. Apie 400 žmonių patraukė kunigo nurodyta kryptimi. Atėjusius smagiai pasitiko Ėriškių kultūros centro kaimo kapela, sveikino kunigas Vidmantas Bloškis, kunigas dr. Gediminas Jankūnas, monsinjoras Juozapas Antanavičius. Panevėžio vyskupijos jaunimo centro atstovai kvietė dainuoti žinomas lietuviškas dainas, o šeimininkės visus pavaišino saldžia sriuba ir pyragėliais.

Padainavę, kai kurie net pašokę,  pasikalbėję su kaimynais ir su rečiau sutinkamais žmonėmis, visi išsiskirstė, išsinešdami į namus prasmingus kunigų žodžius ir šiltą bendrystės jausmą.

Jurgita Zalatorienė

O DSCN2031 DSCN2042 DSCN2046 DSCN2049 DSCN2055 O O Skaitykite toliau