Mėnesio archyvas: 2012 m. liepos mėn.

Marijos Magdalenos atlaidai

Liepos 22 dieną Upytės Šv. Karolio Boromiejaus bažnyčioje buvo švenčiami Marijos Magdalenos atlaidai.

Nors bažnyčia nešioja garbingą Karolio Boromiejaus vardą, o Šv. Karolio Boromiejaus atlaidai švenčiami  vėlyvą rudenį, nuo seno Upytėje Marijos Magdalenos atlaidai vidurvasarį sutraukia daugybę žmonių. Tą dieną bažnyčią aplanko ne tik upytiečiai, bet ir Vaišvilčių, Vinkšnėnų, Ragaudžių, Stultiškių ir kitų aplinkinių kaimų žmonės, kurie šventei ruošiasi iš anksto:  tvarko namus, kepa pyragus, o atlaidų išvakarėse gražina šventoriaus aplinką, pina vainikus, puošia altorius gėlėmis…  Kaip visada taip ir šiais metais Šv. Mišių metu bažnytėlė buvo pilnutėlė. Šv. Mišias aukojo kunigas Vidmantas Bloškis, kuris keletą metų kunigavo Upytėje, jam talkino kunigas dr. Gediminas Jankūnas. Po iškilmingos procesijos kunigas dr. Gediminas Jankūnas pakvietė visus dalyvaujančius „neišsibėgioti“, o susirinkti prie UAB Upytės eksperimentinio ūkio kontoros, dar valandėlę pabūti kartu ir pasivaišinti atlaidų saldainiais. Apie 400 žmonių patraukė kunigo nurodyta kryptimi. Atėjusius smagiai pasitiko Ėriškių kultūros centro kaimo kapela, sveikino kunigas Vidmantas Bloškis, kunigas dr. Gediminas Jankūnas, monsinjoras Juozapas Antanavičius. Panevėžio vyskupijos jaunimo centro atstovai kvietė dainuoti žinomas lietuviškas dainas, o šeimininkės visus pavaišino saldžia sriuba ir pyragėliais.

Padainavę, kai kurie net pašokę,  pasikalbėję su kaimynais ir su rečiau sutinkamais žmonėmis, visi išsiskirstė, išsinešdami į namus prasmingus kunigų žodžius ir šiltą bendrystės jausmą.

Jurgita Zalatorienė

O DSCN2031 DSCN2042 DSCN2046 DSCN2049 DSCN2055 O O Skaitykite toliau

Tautiška giesmė skambėjo Upytėje

Liepos 6 dieną 21.00 val. gyventojų bendruomenė „Upytės žemė“  pakvietė  upytiečius ir aplinkinių kaimų gyventojus paminėti pirmojo suvienytos Lietuvos valstybės valdovo, kunigaikščio Mindaugo vainikavimo karaliumi šventę – Valstybės dieną.

 Upytės Šv. Karolio Baromiejaus bažnyčios šventoriuje susirinkę žmonės tęsė tradiciją, kuri prasidėjo per Lietuvos tūkstantmečio šventę, ir savo šalies garbei sugiedojo „Tautišką giesmę“.  XIII a. pradžios istorijos vingius priminė Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos  mokytoja Dalia Greviškienė, su švente sveikino buvęs Upytės klebonas Juozapas Antanavičius. Pagiedoję tautišką giesmę, žmonės neišsiskirstė, bet dainavo gerai žinomas patriotines dainas, pritariant akordeonu bažnyčios vargonininkei Pranutei Adomaitienei.

„Tautiška giesmė“, skambėjusi viso pasaulio lietuvių lūpose, sustiprino ir upytiečių tikėjimą vienybe, kuri suranda kelius į tikrąjį humanizmą, nuomonių derinimą ir įkvepia naujiems darbams.

Jurgita Zalatorienė

DSCN1810 2012 birželis 271 2012 birželis 273 2012 birželis 284 2012 birželis 286DSCN1798 DSCN1802 DSCN1799

Skaitykite toliau