Metų archyvas: 2013

Dvaro puota Upytėje

Gruodžio 28 dieną gyventojų bendruomenės „Upytės žemė“ nariai susirinko į senųjų metų palydas.

Tą vakarą mokyklos salė, pavirtusi į dvaro menę, laukė visų Upytės pavieto, kurio XVI a. ribos beveik sutapo su dabartinės Panevėžio apskrities ribomis, dvarininkų ir bajorų. Žmonės rinkosi pasipuošę dvarui tinkamais apdarais, o juos sutiko pasirėdžiusios damos ir pasitempę karininkai. Renginio vedėja pristatė dailininko Ričardo Ničajaus tapybos darbų, skleidžiančių ramybę ir palaimą, parodą. Pasidžiaugusi, kad mūsų kraštas turtingas muzikais: kompozitoriaus Broniaus Kutavičiaus gimtinė – Molainiai, Antano Račiūno – Užliaušiai, priminė, kad dar vienas žymus kompozitorius Antanas Belazaras, kurio 100-ąsias gimimo metines minime šiais metais, gimė Stultiškiuose, netoli Upytės. Kornelija Vičiutė atliko šio kompozitoriaus dainą „Mano dienos“. Susirinkusius sveikino bendruomenės „Upytės žemė“ pirmininkas Audrius Zalatoris, kunigas dr. Gediminas Jankūnas, Panevėžio rajono bendruomenių sąjungos pirmininkas Kazimieras Binkis. Vakaro staigmena – Gražinos Skinderytės – Kurnickienės ir Vytauto Kurnicko, kilusio iš Upytės, koncertas. Vytautas Kurnickas, prisiminęs mokslus Panevėžio konservatorijoje, gerais žodžiais prisiminė jam dėsčiusį reiklų pedagogą Antaną Belazarą, pasidžiaugė, kad buvo vienas iš mokinių, kuriam buvo patikėta perrašyti operos „Kupriukas muzikantas“ partitūrą ir padainavo kompozitoriaus dainą pagal Salomėjos Nėries žodžius „Alyvos“. Vytautas Kurnickas gėrėjosi Ričardo Ničajaus kūriniais, o autorius, sureagavęs spontaniškai, nuo sienos nukabino vieną iš darbų ir padovanojo dainininkui. Operos solistai atliko vokalinius simfoninius kūrinius, kurie labai tiko šventiniam vakarui: valso ritmu sukosi ir jauni, ir vyresni. Nutilus klasikinei muzikai, elfės, nešinos degančiomis žvakėmis, savo burtais sugrąžino į 2013-uosius. Upytės jaunimo valsas pagal Alekso Lemano atliekamą dainą „Jaunystė“ sukėlė nostalgiškus prisiminimus, daugelis pritariamai dainavo ir lingavo. Dvaro mergaičių sekama pasaka įtraukė visus, nes jos metu reikėjo atlikti linksmas užduotis. Vėliau rinkome dvarų stipriausius, išmintingiausius, sportiškiausius dvarininkus. Vytautas Kurnickas prisiminęs, kaip linksmai grodavęs ant Čičinsko kalno, paėmė armoniką– sėdinčiųjų raginti nereikėjo,salę užpildė polką su ragučiais trypiantys šokėjai. Renginio kulminacija –populiarūs roko kūriniai. Padėkoję dainininkams už nuotaikingą pasirodymą ir nuoširdų bendravimą, įteikę dovanėles daugiausia prisidėjusiems rengiant dvaro puotą,organizatoriai linkėjo, kad angelas, nusileidęs Kalėdų rytą ir palietęs gerumo sparnu, ilgai dar būtų visų namuose, neštų gėrį, sveikatą ir kiekvienam atėjusiam įteikė simbolinius meduolinius angelėlius.

Dar ilgai prie žėrinčios eglutės netilo muzika, sukosi poros, o puiki nuotaika ir geri jausmai užpildė visą „dvarą“. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis labai taikliai yra pasakęs, kad „Muzika – tai Dievo pasiuntinys, atsiųstas judinti švelniausias ir geriausias mūsų sielos stygas, raminti širdis…“Daugybė širdžių, palaikančių, padedančių, suprantančių, plakančių vienu ritmu rengiantis šventei – didžiausias šviesios bendrystės stebuklas.

Jurgita Zalatorienė

2013.12.28. 065 2013.12.28. 067 2013.12.28. 072 2013.12.28. 077 2013.12.28. 0962013.12.28. 118 2013.12.28. 119 2013.12.28. 155 2013.12.28. 164 2013.12.28. 1692013.12.28. 179 2013.12.28. 200 2013.12.28. 201 DSC05605 DSC05664DSC05672 DSC05675 DSC05717 DSCN0402 DSCN0432 DSCN0560     IMG_1617 IMG_1619

DSCN0487 DSCN0495 DSCN0497 DSCN0545 DSCN0409DSCN0477 DSCN0468 2013.12.28. 208 2013.12.28. 064 2013.12.28. 129 2013.12.28. 137 2013.12.28. 0662013.12.28. 138 2013.12.28. 140 2013.12.28. 141 2013.12.28. 188 2013.12.28. 1902013.12.28. 199 2013.12.28. 207

Skaitykite toliau

Vakaronė „Po rudens darbų“

Lapkričio 15 dieną Upytėje vyko vakaronė „Po rudens darbų“, kurią organizavo gyventojų bendruomenė „Upytės žemė“.

Bendruomenės pirmininkui Audriui Zalatoriui pristačius bendruomenės darbus, sveikinimo žodžius tarė svečiai: kunigas dr. Gediminas Jankūnas, Upytės seniūnas Giedrius Koženiauskas, Ėriškių kaimo bendruomenės pirmininkė Birutė Grabauskienė, Panevėžio rajono bendruomenių sąjungos pirmininkas Kazimieras Binkis, rajono tarybos nariai Vytautas Liepa, Algirdas Budrys. Vakaro vedėja paprašė atspėti, kas šio vakaro talismanas, prisegtas visiems dalyviams prie krūtinių. Spėjimų buvo visokių: draugas, upytietis, linukas… Dalia Greviškienė, paaiškino, kad lininis žmogeliukas –Vaižgantas – senovės lietuvių dievas, skatinantis linų ir kanapių augimą ir derlių. Pasikvietusi mergaites, išrinko aukščiausią, įdavė jai ąsotį, duonos paplotėlių ir guobos plačią žievę – iš jos žmonės sau apavą gali nupinti, liepė atsistoti ant vienos kojos, o visi kartojo maldą: „Vaižgante, dievaiti, išaugink man tokius linus, kokia aš aukšta esu, ir neleisk mums nuogiems vaikščioti“. Mergaitė, nuliejusi keletą lašų alaus, paplotėlius išbarstė ant žemės dievams, kad jie galėtų pavalgyti, atsigerti. Po viso ritualo išrinktoji mergaitė stovėjo tvirtai, širdy visi įtikėjo, kad kitais metais bus puikus linų derlius. Apeigos labai tiko, nes lapkričio mėnesį žmonės pradėdavo minti linus. Vakaro metu buvo pristatyta bendruomenės internetinė svetainė www.upyteszeme.lt, kurią sukūrė Karolis Gogis, kartu su sese Amalija dalyvaujantis bendruomenės veikloje. Už aktyvų savanorišką darbą jam įteiktas rankinis laikrodis. Bendruomenės pirmininkas padėkojo ir įteikė Panevėžio rajono knygą „Baltas lino žydėjimas“ Rimgaudui Česlovui Gnižinskui – gyventojų bendruomenės „Upytės žemė“ nariui, aktyviam minėjimų, švenčių, kitų renginių dalyviui, griežiančiam bendruomenės kaimo kapeloje smuiku, drožiančiam medį, o juk Lietuvoje medžio drožinėjimas turi gilias tradicijas ir drožyba laikoma nacionaliniu šalies paveldu. Česlovo Rimgaudo Gnižinsko tapybos, grafikos darbai puošia mokyklą, LAMMC Upytės bandymų stoties pastatą, jo sukurti logotipai, lengvai suvokiami bei atpažįstami, išskiria Panevėžio rajono bendruomenių sąjungą, gyventojų bendruomenę „Upytės žemė“ iš kitų tarpo. Ilgametis Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos pedagogas ne tik pats piešė, bet ir rengė kitų dailininkų, savo mokinių darbų parodas Upytės seniūnijos, LAMMC Upytės bandymų stoties patalpose. Medžio darbai puošia ne tik Upytę –jie iškeliavo ir į kaimyninį kaimą – Ėriškių kapinėse pastatytas kryžius.Panevėžio pagyvenusių žmonių bendrijos mišraus ansamblio „Sidabrinė gija“ narės grojimo lūpine armonikėle visi klausė sulaikę kvapą, o melodinga daina priminė, kad atėjo laikas pasilinksminti. Susirinkusius dainelėmis sveikino Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus ugdytiniai, šoko mokyklos pradinių klasių mergaitės, vyresnių klasių mokiniai ir Upytės jaunimas. Vaikams buvo įteiktas pyragas, o kad namo grįžtų saugiai – šviesą atspindinčios liemenės. Jaunimas saldžia padėka irgi džiaugėsi, bet kai buvo pakviesti į kitą savaitę vyksiančią diskoteką – nuaidėjo plojimai. Ne pirmą kartą susirinkusius džiugino Alvydas Vaitkūnas – jo skaitomoms humoreskoms abejingų nelieka. Vakaro staigmena – Pupų dėdė, kuris organizavo atrakcionus, žaidimus, ratelius.

Vietos projektas „Būkime kartu“, atitinkantis Panevėžio rajono vietos plėtros strategijos II prioriteto „Panevėžio r. gyventojų sutelktumo didinimas ir žmogiškojo potencialo ugdymas“ 2.2. priemonę „Kaimo tradicijų ir vertybių puoselėjimas bei sklaida“ – puiki galimybė telkti bendruomenę veiklai, kuri prisideda prie Upytės krašto savitumo puoselėjimo, tradicijų saugojimo ir jų perdavimo jaunajai kartai. Nuoširdus ačiū svečiams, atvykusiems ir pabuvusiems kartu, bendruomenės kapelos vyrams, kurie nenuilsdami grojo, visiems dainavusiems, šokusiems, savanorišku darbu prisidėjusiems prie šios šventės rengimo, atėjusiems, pasidalinusiems savo pagamintais patiekalais – tai mažiausia, ką galima buvo pasakyti vakaro pabaigoje.

Jurgita Zalatorienė

OLYMPUS DIGITAL CAMERA 2,1 2 5,1 68 9,1 9 10 11,511,6 11,7 11,8 11,9 1112 13 14,1 14,2 1415 OLYMPUS DIGITAL CAMERA 17 18 19OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA 24OLYMPUS DIGITAL CAMERA 26,1 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA 1425530_675789889120405_689330586_n1468581_675720899127304_301774511_n OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Skaitykite toliau

Parapijos namų atidarymas Upytėje

Lapkričio 3 dieną Upytėje (Panevėžio r.) buvo atidaryti Parapijos namai. Iš ryto buvo aukojamos Šv. Mišios, o paskui visi atėjo į šalia esančius Parapijos namus, kur Panevėžio vyskupas ordinaras Lionginas Virbalas ir kunigas dr. Gediminas Jankūnas perkirpo simbolinę įkurtuvių juostelę, pašventino salę. Gyventojų bendruomenės „Upytės žemė“ pirmininkas Audrius Zalatoris įteikė elektrinį virdulį, linkėdamas, kad kuo dažniau šioje salėje jis „virdamas šnypštų“.Gyventojų bendruomenė „Upytės žemė“ dalyvauja Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos organizuotame konkurse „Eismo saugumas bendruomenėse“, todėl buvo malonu susirinkusiems įteikti dar vieną dovanėlę– atšvaitus ir priminti, kad Kelių eismo taisyklės ne rekomenduoja, o reikalauja, kad pėstieji turėtų atšvaitus, liemenes arba drabužius su šviesą atspindinčiais elementais tamsiuoju metų laiku.

Dar ilgai žmonės, švysčiojantys dovanotais atšvaitais, dainavo ir kalbėjosi, o mums buvo smagu, kad pasinaudojome puikia galimybe šviesti jaunus ir vyresnio amžiaus bendruomenės narius saugaus eismo klausimais.

Panevėžio rajono gyventojų bendruomenės „Upytės žemė“ narė Jurgita Zalatorienė

DSC02200 DSC02202 DSC02207 DSC02208 DSC02203DSC02209 DSC02210 DSC02211 DSC02212 DSC02214DSC02215 O O O

Skaitykite toliau

Dviračių žygis į Ėriškius

Spalio 5 dieną į sveikatingumo renginį – dviračiais aplankyti Ėriškių, išsiruošė grupė bendruomenės „Upytės žemė“ narių.

Stasys Paštuolis, dažnai lydintis keliuose dviratininkus treniruotėse, patikrino ar tvarkingai veikia stabdžiai, ar tiesūs ir tvirtai prie dviračio rėmo pritvirtinti ratai, ar tinkamas oro slėgis padangose, ar sklandžiai visomis kryptimis sukasi vairas, priminė kelių eismo taisykles. Apsivilkę šviesą atspindinčias liemenes, sėdome ant dviračių. Ėriškiuose aplankėme stogastulpį, žymintį kalbininko Juozo Balčikonio buvusios sodybos vietą ir jo amžinojo poilsio vietą Ėriškių kapinėse, 200 metų senumo ąžuolą, Renatos Laučkienės anglimi pieštų paveikslų parodą, vieno žymiausių XIX a. dievdirbio Vinco Svirskio kryžių. Ėriškių kaimo bendruomenės pirmininkė Birutė Grabauskienė pakvietė į renovuotą pastatą, kur išgėrėme arbatos, pasistiprinome sumuštiniais ir pasidalinome bendruomenių rūpesčiais ir džiaugsmais.

Smagiai, saugiai ir prasmingai praėjo diena, atnešusi daug malonių akimirkų ir suteikusi galimybę pabūti kartu.

Jurgita Zalatorienė  

O O O O O 7 O O O O 19 Skaitykite toliau

Mokymai Pamario krašte

Rugsėjo 28-29 dienomis Jurgita Zalatorienė ir Odeta Baltramiejūnienė dalyvavo Panevėžio rajono bendruomenių narių  mokymuose „Bendruomenių narių verslumo ugdymas“.

Apžiūrėję Berčiūnų jaunimo užimtumo centrą, išvykome į Pamarį. Drevernoje, (Klaipėdos r.) aplankėme prieplauką,  laivadirbio Jono Gižo sodybą-muziejų, kurioje, išklausę šeimos istoriją, dalyvavome edukacinėje programoje „Gintaro kelias“, lankėmės kaimo turizmo sodyboje, kur vaišinomės ką tik išvirta žuviene. Visus nustebino Priekulės bendruomenės užimtumo centro projektas, skatinantis netradicines veiklas: kosminį krepšinį, sumo imtynes. Dituvos „Sulčių namuose“ stebėjome sulčių spaudimą, degustavome įvairias sultis. Lapių kaimo turizmo sodyboje „Prie šaltinio“ kalbėjomės apie bendruomenių projektus, jų kūrimą ir plėtrą, gyrėme glaudų Pamario krašto bendruomenių darbą. Kitą dieną važiavome į Utrių kaimą prie Minijos upės, kur bendruomenė rengiasi įgyvendinti projektą „Slidinėjimo trasos įrengimas“. Bendruomenės valdybos narys Gintautas Rusteika savo laivu paplukdė Trumpės upe, kur galėjome pasigėrėti rudenėjančia gamta. Paskutinė aplankyta bendruomenė – Vėžaičiai. Ten susipažinome su miestelio, dvaro istorija, vykdomais projektais, apžiūrėjome modernią konferencijų salę.

Dvi dienas stebėjome, kaip vykdomi projektai Pamario krašte. Namo grįžome pilni minčių, pasiryžimo ir noro dirbti kartu.

Jurgita Zalatorienė

O O O O OO

Skaitykite toliau