Mėnesio archyvas: 2013 m. liepos mėn.

Kraštiečių šventė Upytėje

      Vasaros viduryje, prieš šv. Oną, Upytėje švenčiami šv. Marijos Magdalenos atlaidai. Kaip ir kasmet prieš šią šventę visi kiemai krutėjo: šienavo pakeles, karpė gyvatvores, o svarbiausia – buvo baigti šv. Karolio Boromiejaus bažnyčios atnaujinimo darbai: viskas buvo padaryta laiku ir šventė neužklupo netikėtai.

      Atlaidų sekmadienio rytas buvo ūkanotas, į bažnytėlę žmonės rinkosi dairydamiesi į dangų – ar tik nepradės procesijos metu lyti, ar nesužlugdys renginio, suplanuoto žalumoje skęstančioje UAB Upytės eksperimentinio ūkio aplinkoje. Šv. Mišias aukojo monsinjoras Juozapas Antanavičius, tikintiesiems buvo malonu susitikti seniai matytą, ilgai Upytėje kunigavusį, visų gerbiamą ir mylimą kleboną.

       Kadangi gyventojų bendruomenė „Upytės žemė“ vykdo projektą „Būkime kartu“ pagal vietos plėtros strategijos „Panevėžio rajono vietos plėtros strategija 2007–2013 m.“ II prioriteto 2.2. priemonę „Kaimo tradicijų ir vertybių puoselėjimas bei sklaida,“ todėl pasiruošimo darbus pradėjo prieš gerą mėnesį: parengė skelbimus, kvietimus svečiams, lankstinukus apie bendruomenės veiklą ir vykdomus projektus. Taigi po šv. Mišių visi susirinkusieji pasuko į tą pusę, kur grojo šiaudinėmis skrybėlėmis pasipuošusi bendruomenės kapela: Romas Sutkus, Henrikas Užtupas, Rimantas Bitinas, Česlovas Gnižinskas ir Vytautas Šaknys. Kol visi praėjo pro iškilmingus vartus, vyrai trenkė iš peties. Vyresnio amžiaus žmonės ir tie, kurie atėjo pirmi, patogiai įsitaisė ant ką tik nupirktų kėdžių, kiti – ant suolų, dar kiti stoviniavo aplinkui. Vaikų dėmesį iškart patraukė pripučiamas batutas, pastatytas šiek tiek nuošaliau. Renginio vedėja Dalia Greviškienė, lyg nuspėdama mažųjų norus, pasiūlė jiems pašokinėti ant spalvingo įrenginio, o kalbėti pakvietė gyventojų bendruomenės „Upytės žemė“ pirmininką Audrių Zalatorį. Jis, visus pasveikinęs su švente, supažindino su projekto „Būkime kartu“ būsimais renginiais ir padėkojo Panevėžio rajono savivaldybės tarybai už vieningą sprendimą skirti lėšų Upytės Šv. Karolio Boromiejaus bažnyčios remontui. Duona – nuoširdžiausia padėka nuo Upytės krašto žmonių, įteikta svečiams, o rajono tarybos narys Vytautas Liepa pažadėjo ją perduoti rajono merui. Susirinkusius pasveikino rajono tarybos nariai Violeta Grigienė ir Rimantas Trota. Svečiai, dovanų gavę vaistažolių arbatos, apžiūrinėjo dailias pakuotes, o kunigas dr. Gediminas Jankūnas nuoširdžia padėka užbaigė trumpas sveikinimų kalbas.

       Jau pirmi pažįstamos muzikos akordai sutelkė dėmesį į imituotą sceną – administracinio pastato laiptus, ant kurių pasirodė grupė „Pusbroliai Aliukai ir sesutė“. Skambi muzika, stilinga apranga, nuoširdus muzikantų bendravimas su žiūrovais ir dainavimas visiems kartu, suteikęs nenusakomą bendrystės jausmą, sutelkė susirinkusių dėmesį taip profesionaliai, kad aplinkui neliko nė vieno abejingo. Net po trumpos pertraukėlės, kurios metu vaikai valgė Vaclovo Vaišvilos dovanotus ledus, suaugę pasivaišino gardžia gira, saldžia sriuba, šviežiomis bandelėmis ir tuo, ką patys pasidėjo ant bendro stalo, muzikantai greitai susigrąžino prarastas pozicijas ir lengvai pasiekė koncerto kulminaciją – kunigo dr. Gedimino Jankūno kvietimą šokti. Į ratelį kibo ir jauni, ir vyresni, o šypsenoms ir plojimams nebuvo galo.

       Kada susivienija bažnyčia, bendruomenė, mokykla, seniūnija, savanoriai pagalbininkai ir visi dirba dėl bendro tikslo – ryšių bendruomenėje stiprinimo, sėkmė garantuota. Vidurvasario atlaidai – „Kraštiečių šventė“, subūrė bendram darbui, o atpildas – žmonių padėkos ir šypsenos, bendrumo jausmas ir tikėjimas, kad kartu galime labai daug.

Jurgita Zalatorienė

O O OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA001 2 1111 (1) 2013.07.21. 013 (Large) 2013.07.21. 023 (Large)2013.07.21. 028 (Large) 2013.07.21. 031 (Large) 2013.07.21. 033 (Large) 2013.07.21. 037 (Large) 2013.07.21. 045 (Large)2013.07.21. 065 (Large) 2013.07.21. 066 (Large) 2013.07.21. 077 (Large) 2013.07.21. 094 (Large) 2013.07.21. 103 (Large) Skaitykite toliau

Bendruomenių sąskrydis Smilgiuose

Liepos 20 dieną Smilgiuose vyko Panevėžio rajono bendruomenių 10-asis sąskrydis „Į gerovės kalną – savomis kojomis“.

Kadangi sąskrydis vyko Smilgių etnografinėje sodyboje, gyventojų bendruomenės „Upytės žemė“ nariai stengėsi apsirengti to laikmečio drabužiais, stalą užtiesti lininėmis staltiesėmis, naudoti molinius indus, pasigaminti valgių, kuriuos valgė senovėje, prisiminti žaidimus, kuriuos žaidė seneliai ir proseneliai. Dar reikėjo pristatyti savo bendruomenės verslo idėją. Kadangi Upytės žemė rašytiniuose šaltiniuose minima nuo 1254 m., o linai Lietuvos teritorijoje auginami apie 4000 metų ir yra labai vertingas augalas, dabartiniu metu jų sėjama labai mažai, o mūsų bendruomenė stengsis, kad linai išliktų ir ateityje. Bendruomenė planuoja įsigyti linų spaudimo presą ir spausti sėmenų aliejų, o visus, atvykusius į ekologiškos statybos iš šiaudų amatų klėtį, pavaišinti šiuo vertingu „Lietuvos auksu“. Po trumpo prisistatymo, sėmenų spirgyne vaišinome kitas bendruomenes, o archajiška prabangia šalta batvinių sriuba, su vėžių uodegėlėmis ir putpelių kiaušiniais, pagamintą pagal XIX a. „Gaspadinystės knygoje“ aprašytą ir šiek tiek pritaikytą receptą, vaišinome visus užsukusius į mūsų klėtelę. Sagone keptas kugelis irgi visiems patiko. Amalija Gogytė renginio metu nutapė paveikslą, kurį padovanojome Smilgių etnografinės sodybos šeimininkams.

Sąskrydyje bendruomeniečiai gali pasikalbėti vieni su kitais, pasidalinti savo rūpesčiais, pasimokyti vieni iš kitų, pasitarti. Kaip sakė Panevėžio bendruomenių sąjungos pirmininkas Kazimieras Binkis, sąskrydyje pajuntame, kad esame vieni kitiems reikalingi ir svarbūs.

 

Mūsų kraštas

Upytės žemė garsi nuo seno,  ne vien bajorai čionai gyveno
Darbščiais žmonėm garsus šis kraštas, įaustas dailiai audimo raštuos
Lininės staltiesės – puošiančios stalą, ant kurio rasoja gardžios giros bokalas,
Ant kurio kvepia ruginė duona, prie kurio kviečia vaišingi žmonės…
Kur vis dar mėlynas linas linguoja, kur ant piliakalnio medžiai siūruoja
Ir seka sakmę apie senovę… Ir kviečia atvykti patirti naujovių…
Vizija mūsų garsios Upytės, ne vien nuo kalno į jus žvalgytis…
Auginti duoną, auginti liną… Vaišinti draugą, brolį, kaimyną…
Lino aliejum – skystuoju auksu, kurio iš sėmenų šviežiai išspausto
Lašas gyvybę tiesiog spinduliuoja… Laike advento ar laike gavėnios
Lino aliejus – jėgų teikėjas… Dar jūs Upytėj rasit ir pieno –
Sūrį suspaudę vaišinsim ne vieną… Tai kai keliausit link Krekenavos
Pro šalį nelėkit  – nebūkit  išdidūs  nei  unaravūs
Užsukit į mūsų mielą Upytę, nuoširdžiai kviečiam mus aplankyti…

Elvyros Gruzdevienės sąskrydžiui sukurtas eilėraštis

O O O O OO O O O OO O O O OO O O O OO O

Skaitykite toliau

Valstybės dienos minėjimas Upytėje

Liepos 6 dieną, kaip ir visoje Lietuvoje, taip ir Upytėje buvo minima Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena.

Žmonės, susirinkę Upytės šv. Karolio Boromiejaus bažnyčios šventoriuje, pasidžiaugė atnaujintais statiniais, kurie švietė besileidžiančios saulės spinduliuose: perdažytomis bažnyčios ir varpinės sienomis, durimis, langų rėmais, nauju kryžiumi ant varpinės. Atėję truputėlį anksčiau, vieni žmonės šnekučiavosi, prisimindami dienos darbus, kiti dalinosi artėjančių atlaidų rūpesčiais, jaunimas aptarinėjo brandos egzaminų rezultatus. Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos istorijos mokytoja Dalia Greviškienė priminė šios dienos svarbą, pasveikino visus susirinkusius su Valstybės diena. Lygiai dvidešimt pirmą valandą, sėdėjusieji atsistojo, visi surimtėjo ir iš visos širdies užtraukė „Tautišką giesmę“, kuri, lydima akordeono garsų, nuvilnijo tylų vakarą per visą Upytę. Susikibusieji už rankų pajuto vienybę tautos, kuri yra vienintelė, vienu metu visame pasaulyje giedanti savo himną. Ši tradicija, kurią pradėjo aplink pasaulį plaukę akcijos „Tūkstantmečio odisėja“ dalyviai, sujungia ne tik bendruomenes, bet ir lietuvius visame pasaulyje. „Ar šventadienį ilsėjos, ar iš darbo ėjo, visada laukai ir kaimai dainomis skambėjo“ – poetiškai priminusi lietuvio būdą bažnyčios vargonininkė Pranutė Adomaitienė pakvietė tęsti vakarą dainomis, o Janina Dailidėnienė pavaišino visus kvepiančiomis avietėmis.

Minėdami Valstybės dieną žmonės susibūrė ir stengėsi sukurti vakarą, kuriame būtų gera visiems. Himnas, dainos apie Lietuvos žemę įliejo jėgų į kūną, minčių į galvą, nes, pasak vieno žymiausių Lietuvos filosofų Antano Maceinos: „Žemė yra tėviškės bei tėvynės atrama, ir toji pati žemė yra materialinis patriotizmo pagrindas“ (A.Maceina „Tautinis auklėjimas“ Kaunas, 1934 m.).

Jurgita Zalatorienė

2013.07.06. 022 (Large) P7060169 P7070180 P7070181 P7070182 P7070183 P7070184 P7070185 2013.07.06. 001 (Large) 2013.07.06. 002 (Large) 2013.07.06. 008 (Large) 2013.07.06. 009 (Large) 2013.07.06. 013 (Large) 2013.07.06. 016 (Large) 2013.07.06. 017 (Large)

Skaitykite toliau