Mėnesio archyvas: 2013 m. gruodžio mėn.

Dvaro puota Upytėje

Gruodžio 28 dieną gyventojų bendruomenės „Upytės žemė“ nariai susirinko į senųjų metų palydas.

Tą vakarą mokyklos salė, pavirtusi į dvaro menę, laukė visų Upytės pavieto, kurio XVI a. ribos beveik sutapo su dabartinės Panevėžio apskrities ribomis, dvarininkų ir bajorų. Žmonės rinkosi pasipuošę dvarui tinkamais apdarais, o juos sutiko pasirėdžiusios damos ir pasitempę karininkai. Renginio vedėja pristatė dailininko Ričardo Ničajaus tapybos darbų, skleidžiančių ramybę ir palaimą, parodą. Pasidžiaugusi, kad mūsų kraštas turtingas muzikais: kompozitoriaus Broniaus Kutavičiaus gimtinė – Molainiai, Antano Račiūno – Užliaušiai, priminė, kad dar vienas žymus kompozitorius Antanas Belazaras, kurio 100-ąsias gimimo metines minime šiais metais, gimė Stultiškiuose, netoli Upytės. Kornelija Vičiutė atliko šio kompozitoriaus dainą „Mano dienos“. Susirinkusius sveikino bendruomenės „Upytės žemė“ pirmininkas Audrius Zalatoris, kunigas dr. Gediminas Jankūnas, Panevėžio rajono bendruomenių sąjungos pirmininkas Kazimieras Binkis. Vakaro staigmena – Gražinos Skinderytės – Kurnickienės ir Vytauto Kurnicko, kilusio iš Upytės, koncertas. Vytautas Kurnickas, prisiminęs mokslus Panevėžio konservatorijoje, gerais žodžiais prisiminė jam dėsčiusį reiklų pedagogą Antaną Belazarą, pasidžiaugė, kad buvo vienas iš mokinių, kuriam buvo patikėta perrašyti operos „Kupriukas muzikantas“ partitūrą ir padainavo kompozitoriaus dainą pagal Salomėjos Nėries žodžius „Alyvos“. Vytautas Kurnickas gėrėjosi Ričardo Ničajaus kūriniais, o autorius, sureagavęs spontaniškai, nuo sienos nukabino vieną iš darbų ir padovanojo dainininkui. Operos solistai atliko vokalinius simfoninius kūrinius, kurie labai tiko šventiniam vakarui: valso ritmu sukosi ir jauni, ir vyresni. Nutilus klasikinei muzikai, elfės, nešinos degančiomis žvakėmis, savo burtais sugrąžino į 2013-uosius. Upytės jaunimo valsas pagal Alekso Lemano atliekamą dainą „Jaunystė“ sukėlė nostalgiškus prisiminimus, daugelis pritariamai dainavo ir lingavo. Dvaro mergaičių sekama pasaka įtraukė visus, nes jos metu reikėjo atlikti linksmas užduotis. Vėliau rinkome dvarų stipriausius, išmintingiausius, sportiškiausius dvarininkus. Vytautas Kurnickas prisiminęs, kaip linksmai grodavęs ant Čičinsko kalno, paėmė armoniką– sėdinčiųjų raginti nereikėjo,salę užpildė polką su ragučiais trypiantys šokėjai. Renginio kulminacija –populiarūs roko kūriniai. Padėkoję dainininkams už nuotaikingą pasirodymą ir nuoširdų bendravimą, įteikę dovanėles daugiausia prisidėjusiems rengiant dvaro puotą,organizatoriai linkėjo, kad angelas, nusileidęs Kalėdų rytą ir palietęs gerumo sparnu, ilgai dar būtų visų namuose, neštų gėrį, sveikatą ir kiekvienam atėjusiam įteikė simbolinius meduolinius angelėlius.

Dar ilgai prie žėrinčios eglutės netilo muzika, sukosi poros, o puiki nuotaika ir geri jausmai užpildė visą „dvarą“. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis labai taikliai yra pasakęs, kad „Muzika – tai Dievo pasiuntinys, atsiųstas judinti švelniausias ir geriausias mūsų sielos stygas, raminti širdis…“Daugybė širdžių, palaikančių, padedančių, suprantančių, plakančių vienu ritmu rengiantis šventei – didžiausias šviesios bendrystės stebuklas.

Jurgita Zalatorienė

2013.12.28. 065 2013.12.28. 067 2013.12.28. 072 2013.12.28. 077 2013.12.28. 0962013.12.28. 118 2013.12.28. 119 2013.12.28. 155 2013.12.28. 164 2013.12.28. 1692013.12.28. 179 2013.12.28. 200 2013.12.28. 201 DSC05605 DSC05664DSC05672 DSC05675 DSC05717 DSCN0402 DSCN0432 DSCN0560     IMG_1617 IMG_1619

DSCN0487 DSCN0495 DSCN0497 DSCN0545 DSCN0409DSCN0477 DSCN0468 2013.12.28. 208 2013.12.28. 064 2013.12.28. 129 2013.12.28. 137 2013.12.28. 0662013.12.28. 138 2013.12.28. 140 2013.12.28. 141 2013.12.28. 188 2013.12.28. 1902013.12.28. 199 2013.12.28. 207

Skaitykite toliau