Mėnesio archyvas: 2016 m. vasario mėn.

Bendruomenių sąjungos ataskaitinė rinkiminė konferencija

Vasario 20 dieną vyko Panevėžio rajono bendruomenių sąjungos, kuriai priklauso ir gyventojų bendruomenė „Upytės žemė“, ataskaitinė rinkiminė konferencija.

Konferencijos metu pristatytos 2015 metų veiklos, finansinė, revizijos ir audito ataskaitos, kurioms buvo pritarta. Bendruomenių atstovus sveikino Seimo nariai Domas Petrulis, Rasa Juknevičienė, Panevėžio rajono meras Povilas Žagunis, kiti svečiai. Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariato viršininkas, vyresnysis komisaras Vidas Sabonis dėkojo už pagalbą policijai. Buvo apdovanoti įvairių konkursų, kuriuos skelbė Panevėžio rajono bendruomenių sąjunga, nugalėtojai. Panevėžio rajono bendruomenių sąjungos pirmininku ketverių metų kadencijai išrinktas Kazimieras Binkis.

Gyventojų bendruomenė „Upytės žemė“ keletą metų dalyvauja Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos ir konkurso partnerės Kaimo bendruomenių sąjungos organizuotame konkurse „Eismo saugumas bendruomenėse“. 2015 metais į kvietimą dalyvauti konkurse atsiliepė 79 įvairios visuomeninės organizacijos – bendruomenių sąjungos, vietos veiklos grupės, bendruomenių centrai, klubai, draugijos, pavienės miestų ir kaimų bendruomenės. Šiame respublikiniame konkurse „Upytės žemė“ pavienių bendruomenių trečioje grupėje užėmė trečią vietą. Specialų prizą – atminimo lentą „Aktyviam saugumo kelyje puoselėtojui, ilgamečiam projekto „Eismo saugumas bendruomenėse“ dalyviui” įteikė Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė Guoda Burokienė.

Pabendravę, pasidalinę džiaugsmais ir rūpesčiais, dar kartą įsitikinome, kad bendruomenės – didelė jėga, galinti kaime padaryti daug gerų darbų.

Jurgita Zalatorienė

DSC02723-1     DSC02714

Skaitykite toliau

Valstybės atkūrimo dienos minėjimas

Vasario 14 dieną Upytės šv. Karolio Boromiejaus bažnyčioje po šv. Mišių buvo paminėta Valstybės atkūrimo diena.

Į susirinkusius kreipėsi gyventojų bendruomenės „Upytės žemė“ pirmininkas, Panevėžio rajono tarybos narys Audrius Zalatoris. Jis pasveikino visus su reikšminga kiekvienam lietuviui švente ir linkėjo vienybės, susitelkimo bendriems darbams Tėvynės ir žmonių labui. Panevėžio rajono savivaldybės tarybos narys Kazimieras Algirdas Budrys sveikino su šia nacionaline švente, jungiančia praeitį ir dabartį, primenančia nepriklausomybės kovas, linkėjo visada prisiminti laisvės kainą ir prisidėti prie savo valstybės stiprinimo. Kunigui dr. Gediminui Jankūnui užvedus, pagarbiai atsistojome ir darniai pagiedojome Lietuvos valstybės himną, kurio gaida, anot rašytojos Žemaitės, „sujudino ir sugraudino širdį, atsiminei neseniai pergyventą laiką, kuomet žmogus baimėje, patyliais šnibždėjo: „Lietuva, Tėvyne mūsų“.

Mokinių padėta gyvų gėlių puokštė prie Nepriklausomybės paminklo – amžinos pagarbos, kritusiems už Lietuvos laisvę, simbolis tarsi pažadas saugoti tėvų ir protėvių iškovotą laisvę ir prisiimti atsakomybę už Lietuvos ateitį.

Jurgita Zalatorienė

DSC02618 DSC02670 DSC02648 DSC02636 DSC02606 DSC02631 DSC02643 DSC02633 Skaitykite toliau