Mokėmės padėti

Balandžio 26 dieną gyventojų bendruomenės „Upytės žemė“ komanda dalyvavo Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro pirmosios pagalbos varžybose „Išgelbėk gyvybę“, kurių tikslas – didinti visuomenės sąmoningumą, supratimą apie savalaikio pirmosios pagalbos suteikimo nukentėjusiam būtinumą. Keturios komandos skirtingose stotelėse turėjo atlikti praktines ir teorines užduotis. Varžybų dalyviai galėjo tartis tik su savo komandos draugais, tačiau nebuvo Skaityti toliau …

Ataskaitinis rinkiminis susirinkimas

                     Balandžio 16 dieną įvyko ataskaitinis rinkiminis gyventojų bendruomenės „Upytės žemė“ susirinkimas.                       Susirinkusius bendruomenės narius skambiomis dainelėmis nudžiugino Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos 4 klasės mokinė Kamilė Urbonavičiūtė. Neatsitiktinai susirinkime dalyvavo Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Bendruomenės pareigūnų grupės vyresnysis specialistas Darius Petraitis – bendruomenė dalyvauja Lietuvos automobilių direkcijos prie Susisiekimo Skaityti toliau …

Informacija apie bendruomenės pareigūnų darbą

1. Užtikrina policijos betarpišką komunikavimą su vietos bendruomenėmis, konsultuoja saugo gyvenamosios aplinkos, privačios nuosavybės klausimais, pagal kompetenciją teikia informaciją ir kitokią pagalbą; 2. Skatina saugių kaimynysčių kūrimąsi; 3. Aktyvina policijos rėmėjų veiklą; 4. Bendradarbiauja su kitais policijos padaliniais, savivaldos, švietimo, medicinos, kitų suinteresuotų institucijų darbuotojais ir nevyriausybinių organizacijų atstovais, vietos bendruomene sprendžiant saugios aplinkos formavimo Skaityti toliau …

Beprotiškai fantastiškos Maestro Vytauto Kernagio dainos

Balandžio 14 dieną gyventojų bendruomenės „Upytės žemė“ pakvietė trisdešimt norinčiųjų vykti į Naisių vasaros teatro muzikinį spektaklį „Beprotiškai fantastiškos Maestro Vytauto Kernagio dainos“. Kelis dešimtmečius laisve ir meile alsuojančios amžinai jauno Vytauto Kernagio dainos, pagal Sigito Gedos, Marcelijaus Martinaičio, Juozo Erlicko, Dalios Saukaitytės, Vinco Mykolaičio Putino ir kitų poetų žodžius, nepalieka abejingų – kviečia pabusti, Skaityti toliau …

Akcija „Dovanok knygą mokyklai“

2016 metai paskelbti bibliotekų metais, todėl kviečiame dalyvauti akcijoje „DOVANOK KNYGĄ MOKYKLAI“. Akcija vyksta š. m. kovo 16 d. – gegužės 31 d. Prašytume dovanoti knygas, išleistas po 2000-ųjų metų.                                                                            Mokyklos bibliotekininkė Dalia Greviškienė