Amatų centras

Upytės tradicinių amatų centro puslapis facebook’e

Apie projekto „Kaimo verslumo ugdymas Upytėje populiarinant linininkystę ir statybą iš šiaudų“ baigiamąjį renginį

2009 m. spalio 16 d. Panevėžio rajono Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos salėje įvyko Panevėžio rajono gyventojų bendruomenės „Upytės žemė“ projekto „Kaimo verslumo ugdymas Upytėje populiarinant linininkystę ir statybą iš šiaudų“ baigiamasis renginys.

Jame dalyvavo PAF MPP asistentė Inga Ringailaitė, Panevėžio apskrities NVO informacijos ir paramos centro atstovai Vidas ir Rasa Visockai, projekto rengėjai, bendruomenės nariai, mokytojai, Panevėžio rajono savivaldybės atstovai, namo statytojai ir kiti garbūs svečiai.

Projektą pristatė bendruomenės pirmininkas Audrius Zalatoris. Jis pasidžiaugė, jog projektas, nepaisant įvairių kliūčių įvykdytas – šiaudų namas, arba, tiksliau pavadinus, Upytės amatų klėtis, jau stovi Upytėje. Beje, buvo pažymėta, jog namo statyba buvo ne tiek sudėtinga, kiek sunki ir paini „popierinė“ šios klėties statybos pradžia. Sunkiausia, anot bendruomenės pirmininko, buvo įteisinti žemę, ant kurios stovi dabartinis šiaudinis pastatas.  Jam parinkta vieta yra ne tik Krekenavos regioninio parko teritorijoje, Upytės Dvaro svirnas su visa dvarviete yra kultūros paminklų sąraše, o amatų klėčiai parinkta vieta – šalia šio svirno.  Tačiau, Audriaus Zalatorio žodžiais – „įvyko stebuklas“ – ir mes šiandien jau matome rezultatą.

Anot bendruomenės pirmininko, Audriaus Zalatorio, labai svarbu, kad namas nebūtų tuščias – kad jame vyktų veikla. Apie tokios veiklos galimybes kalbėjo Lietuvos žemdirbystės instituto Upytės bandymų stoties vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Zofija Jankauskienė. Jos pranešimas „Linininkystės išsaugojimo svarba populiarinant senuosius amatus Upytės amatų klėtyje“ susilaukė labai didelio dėmesio. Tradiciniai amatai, o ypač susiję su linininkystę – tai Upytės, linininkystės puoselėtojos Lietuvoje, tautinio paveldo kaupimo ir išsaugojimo galimybė.

Domantas Surkys, Šiaudinių namų statytojų asociacijos steigėjas ir tarybos pirmininkas,  pranešime „Statybos iš šiaudų praktika ir perspektyvos Lietuvoje“ pabrėžė, jog šiaudinio namo statyba, kaip ir bet kuri naujovė, reikalauja specialių žinių, patirties, ypatingai kruopštaus ir kvalifikuoto darbo. Pranešime buvo pateikta daug įdomios informacijos apie šiaudų namus bei parodytos šiaudinių namų, statytų ir statomų Lietuvoje, nuotraukos.

Po renginio teorinės dalies lankėmės Upytės amatų klėtyje. Nors pastatas dar nepilnai įrengtas, tačiau tikimės, kad šis šiaudinis pastatas tarnaus ne tik upytiečiams, bet ir visai Lietuvai bei šalies svečiams. Ši vieta turėtų tapti traukos centru, sutraukti turistus bei visus žmones, susidomėjusius nykstančia linininkyste ar ekologine statyba iš šiaudų ryšulių.

Projektą rėmė Pasaulio aplinkos fondo Mažųjų projektų programa (PAF MPP), Žemės ūkio ministerija, dalinai finansavo Panevėžio rajono savivaldybė, bei projekto socialiniai partneriai – UAB Upytės eksperimentinis ūkis, Upytės seniūnija, LŽI Upytės bandymų stotis, Upytės Antano Belazaro pagrindinė mokykla, Upytės seniūnija, Šiaudinių namų statytojų asociacija (ŠNSA)  UAB „Indigas“, UAB „Ometa“, UAB „Šiaudiniai stogai“, Atsinaujinančios energijos informacijos konsultacinis centras, Panevėžio apskrities NVO informacijos ir paramos centras.

Elvyra Gruzdevienė

O O O O OOO O O O OO O O O OO O O O OO O O O OO O O O 16.1O O O O OO O O O OO O O O OO O