Lino žiedas 2016

Anastazija Grigaliunienė

Gintarė Padvelskienė

Dalia Meškonytė

Liudvikas Kemeklis

Dainius Grižas

Lukas Baltramiejūnas (16 metų)

Akvilė Tamošiūnaitė (11 metų)

Agnė Zalatorytė (11 metų)

Evaldas Mikelionis (14 metų)

Karolina Zlatkutė (15 metų)

Kornelija Vičiutė (14 metų)

Sonata Revinskaitė

Visvilė Beinaraitė (10 metų)

Gintautė Bakanavičienė

Onutė Šerėnienė

Mūza Olimpija Svetickaitė (12 metų)

Danguolė Palmaitienė

Lina Drebickaitė

Irena Miliukienė

Gabrielė Radišauskaitė (13 metų)

Kamilė Gudeliūnaitė (12 metų)

Emilija Valentinavičienė

Valerija Pušnytė

Gintautas Kaminskas

Aldona Liutkevičienė

Zita Viseckaitė – Skindzerienė

Angelė Bražaitė

Gražina Kirsnienė

Adelė Danguolė Samulionienė

Vida Stakėnienė

 Ana Aleksandravičienė

Vilius Masilionis

Ramutė Gasiūnienė

Elvyra Gruzdevienė

Janina Baltušnikienė

Bronė Užtupienė

Audronė Palionienė

Ona Striškienė