Lino žiedas 2014

Juozapas Levickis

Bronė Užtupienė

Sigita Tiškienė

Z. Grinkaitė – Žostautienė

Zita Viseckaitė – Skindzerienė

Saulutė-Genovaitė Garkauskaitė

Danutė Povilonytė

Liudvikas Kemeklis

Nijolė Balčiūnienė

Valerija Jagelienė

Laimutė Čirvinskienė

Janina Jakimavičiūtė-Baltušnikienė

Aldona Šimkevičiūtė

Emilija Valentinavičienė

Ona Striškienė

Z. Kavaliauskas

Aldona Liutkevičienė

Ona Bartulytė

Almira  Tvarkūnaitė – Dambrauskienė

Autorius neskelbiamas

Danutė Pilipūnaitė – Zuozienė

Elvyra Gruzdevienė

Irena Mackevičiūtė

Jonas Vizbaras

Justina Žvirblytė

Marija Vepštienė – Blažienė

Rimgaudas Albinas

Vida Nefaitė

Vida Sereikienė

Vilius Masilionis

Viltė Juodelytė

Vincas Steponavičius