MŪSŲ KAIMO ŠVIESUOLIS 2013

Česlovas Rimgaudas Gnižinskas

logotipasb

KONKURSAS „ MŪSŲ KAIMO ŠVIESUOLIS 2013“

ANKETA

I.Siūlomo kandidato vardas, pavardė:  Česlovas Rimgaudas Gnižinskas

II. Siūloma nominacijai: Kaimo gyvosios kultūros ir tradicijų puoselėtojas

III. Kandidato arba kontaktinio asmens adresas, telefonas, elektroninis paštas Miško g. 13, Upytė, Panevėžio r.  (8~45)555633, veseta@delfi.lt

IV. Kandidatą pasiūlė Panevėžio rajono gyventojų bendruomenės „Upytės žemė“ pirmininkas Audrius Zalatoris, Miško g. 13, Upytė, Panevėžio r. 868777099

V. Kandidato veiklos, nuveiktų darbų aprašymas

Česlovas Rimgaudas Gnižinskas –­ gyventojų bendruomenės „Upytės žemė“ narys,  aktyvus minėjimų, švenčių, kitų renginių dalyvis, griežiantis bendruomenės kaimo kapeloje smuiku, drožiantis medį, o juk Lietuvoje medžio drožinėjimas turi gilias tradicijas (mediniai kryžiai, stogastulpiai, koplytstulpiai, rūpintojėliai) ir drožyba laikoma nacionaliniu šalies paveldu. Česlovo Rimgaudo Gnižinsko tapybos, grafikos darbai puošia mokyklą, LAMMC Upytės bandymų stoties pastatą, jo sukurtas logotipas, lengvai suvokiamas bei atpažįstamas, išskiria Panevėžio rajono bendruomenių sąjungą iš kitų tarpo. Ilgametis Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos pedagogas ne tik pats piešė, bet ir rengė kitų dailininkų, savo mokinių darbų parodas Upytės seniūnijos, LAMMC Upytės bandymų stoties patalpose. Medžio darbai iškeliavo ir į kaimyninį kaimą – Ėriškių kapinėse pastatytas kryžius su užrašu.

Darbai Upytėje:

1.Dekoratyvinis tapybinis pano „Lino gyvenimas“ LAMMC Upytės bandymų stoties pastate.

2.Stogastulpis su istoriniu tekstu Upytės centre, skirtas Upytės 750-ųjų metinių minėjimui.

3.Kryžius šviesaus atminimo kunigo Adolfo Breivės kunigystės 50-mečiui Upytės Šv. Karolio Boromiejaus bažnyčios šventoriuje.

4.Dekoratyvinis skulptūrinis darbas „Miško gatvė.“

5.Dekoratyvinis tapybinis pano Upytės Antano Belazaro pagrindinėje mokykloje.

6.Tapybos darbų paroda Upytės Antano Belazaro pagrindinėje mokykloje.

7.Tapybos darbų paroda LAMMC Upytės bandymų stoties patalpose.

Panevėžio rajono gyventojų bendruomenės

 „Upytės žemė“ pirmininkas Audrius Zalatoris

2013-10-15