Autorius neskelbiamas

Netiesa

Aš ir tu?!
Niekada!
Mes nebūsim kartu!
Tavo meilė – klaida!Ir man skamba keistai,
Ką jie sako visi:
Netiesa yra tai,
Kad tu mano esi!

Pasakyk…

Kartoju taip dažnai –
Seniai tu tai žinai –
Aš tavo, amžinai…Lig pat ramios mirties
Teiki kasdien vilties –
Ši meilė kelią ties…Esu visai ramus –
Likimas saugo mus –
Branginkim tuos jausmus…

Šiukšlių dėžės poezija

Today it’s raining –
I’ve come to get her –
We’ll go together…
This kind of weather
Will last for ever!

Eilėraštis

Duok man tuščią stiklinę vandens
Aš išgersiu iš jos lašą vyno
Keistas jausmas krūtinėj rusens
Jis ilgai mano širdį kankino