Danutė Pilipūnaitė – Zuozienė

***

vienkiemių akys
temstančiuos pusnynuos
pro mašinos langus
lekiančios
kas už jūsų
skausmas ar
susitaikymas

***

skubančių dienų dulkės
išgraužė akis
tarnybos tinklas
supančiojo mintis ir kojas
bet keliasi daigeliai
per trumpos atostogos
neužaugs

***

tėviškės pievų žemuoge
miškų aviete
kiek kartų norėjau pas jus
užstrigau pusiaukelėje
darbų brūzgynuose
ar dar lauksit
manęs
kitą vasarą

***

beužkalkėjančiose
motinos smegenyse
prasimušė meilės daigelis
ačiū dievui
vėl nebebijosiu pravert
tėviškės durų
sugrįžus

***

mano išglostyti
augaliukai
kone kasmet žūsta
užsikimšusios
melioracijos potvyniuos
viskas griūna
tik tikėjimas ne

***

kad taip praeit
su benurupeika
per lietuvą
paliest
giedančias
skaudančias
sielas
raudonus sniegenų
žiedus

***

mano vaikystės
piliakalni
gegužraibių duonos
pavalgyt
kačpėdėlėm
užsiklot

***

išdžiūsta versmės
vien tik  šulinys su svirtim
gyvas atminty
kaip sinavadas
priepamatų
išnykusioj sodyboj

***

iki šiol
man gražiausia
vėdrynų jūra
švelniausia
rūkų paklodė
pamiškės vaikui
tarp mūrų

***

nenoriu į prahą
nei į paryžių
keistuolė
mano tėviškė
upelių kaspinais
išsipuošusi

***

blindžių žydėjimas
dūzgė kvapais
šilkais apvystė
užtvėrė kelią miestan
dar nevėlu sakė
apsigręžk

***

vilties lelija
delnuos
virto žiaubere duonos
ar blogai
vis tiek
viltim sotinsiuos

***

nebegaliu rašyt
tik lašėt krauju
ant dar balto
gyvenimo lapo

***

išliūdėti
išlydėti
atsitiest ir sugroti
pušų vargonais

***

gyvenimo naščiai
vis sunkyn ir sunkyn
prisėsk po medžiu
nusiimk

***

nemėgstu storų knygų
nei ilgiausių poemų
man žodis
kaip aštrus peilis
arba atsiriek duonos
arba susižeisk

***

nebeinu ten
kur miško pakrašty
du medžiai išvartoj
guli
vienas šalia kito
ir bando kalbėtis
brinkstančiais pumpurais

***

žiemos šiukšles
balandy
lauže sudegint
nusipraust pumpurų rasa
ir pamatyt
tėvo
obliuojančiasrankas
ir vaiką šalia
žiūrintį

***

iš medžių svajonių
padarys lentas
susikals inkilus
ir giedos
vienkiemio žmonės

 

 

vienkiemių akys

temstančiuos pusnynuos

pro mašinos langus

lekiančios

kas už jūsų

skausmas ar

susitaikymas