Rimgaudas Albinas Padvariškis

Tėvynė

Tėvynė mano mylima
Širdy Tu liksi amžina
Kaip meilė ir kančia

Ankstyvą rytą čia
Kai saulė rūką kelia
Gamtos grožybė širdį gelia

Žaidimai mano žaisti čia
Čia degė mano širdyje
Jaunystės meilė kaip kančia

Čia mokslus aš baigiau
Čia namą šeimai aš stačiau
Čia vaiką savo aš supau

Svajonės mano čia
Palieka mano darbuose
Anūkams tęsti kas pradėta

Čionai numirsiu aš
O mano siela, nemari
Stebės ir laims Jus.