Saulutė-Genovaitė Garkauskaitė

MES ABU

Mes abu iš vieno lašo
Iš tos pačios gelmės
To paties prado
Dulkių ir molio
Sulipdyti

Mes abu mes abu
Iš vieno kregždės lizdo
Skraidome sparnus suglaudę
Čiulbame tą pačią
Giesmę

Mes abu mes abu
Čionai atėjome
Ir vėl išnyksime
Kaip tirpstančios snaigės
Besiblaškančios vėlės