Sigita Tiškienė

Tėvui

Tarsi matau pareinantį Tave per sodą,
Ir žingsnius Tavo lyg girdžiu,
Tik  mintys mano man pasako,
Kad nebegrįši niekados.

Tu išėjai, kai sodai puošės,
Alyvų kvepiančiais  žiedais.
Palenkęs žilą galvą tyliai,
Atodūsiais giliais, skaudžiais.

Kaip trūksta, mielas tėve, Tavo rankų,
Ir žvilgsnio  Tavo, rūpesčio švelnaus.
Palaimink mano žingsnius, mano dieną,
Tenai, iš aukštojo dangaus.

Kaskart pakėlusi akis į dangų,
Ieškosiu Tavo spindinčios žvaigždės,
Malda   Tave aš aplankysiu vėlei,
O mano  skruostu ašaros riedės.

Pavasariai ateis ir vėl  praeis,
Kvepės palaukės žydinčiais žiedais.
Tave mintim  aš apkabinsiu,
Paglostysi man galvą kaip kadais.

Regėsiu Tavo veidą atminty,
Su  ilgesiu ir sopuliu širdy.
Gyvensi mano kasdienybėj kaip viltis,
Kol plaks mana širdis.

Vasara

Toli  už miško barės vėjas,
Įpykęs blaškės tarp šakų.
Pravirkdė debesį , jis lietumi išlijęs,
Pagirdė žydinčią  ramunę lauko pakrašty.

Jau vasarėlė įpusėjus,
Joninių laužus uždegė nakčia.
Papartis tyliai slėpė žiedą,
Kad nesurastų mylinti pora.

Kvepėjo laužas bulvėm kepamom,
Girdėjos juokas  miško aido,
Skaičiavo  vasara  danguj žvaigždes,
Armonikos skambi daina netilo.

O kai nurimo  šurmulys,
Lakštingalos giesmė   staiga nutrūko,
Užmigo vasara nakties glėby,
Laukai rasos lašais pravirko.

Vasaros naktis

Gęsta vakaro žaros auksinės,
Supas žvaigždės Mėnulio lopšy,
Skęsta vasarą lydintis sapnas,
Tyliai medžiai užmiega nakty.

Basakojė rasa braido pievoj,
Barsto krištolą saujom Delčia,
Vėjas peršasi žvaigždei Aušrinei,
Audžia nuometą rūkas slapčia.

Atsiriekus beribės platybės,
Debesis miega Paukščių take,
Pasiklydęs šaltinio lašelis,
Supas žemės dulkėtam delne.

O virš tyliai miegančių pievų,
Aušra budina rytą šviesa,
Saulė kyla ir pievos pražysta,
Paukščiai dieną sutinka giesme.

Mamai

Miela mama,
Tavyje   pasiaukojimas ir meilė,
Mano ateities pasaulis – tavyje,
Tavo delnuose  – mano maža vaikystė,
Išsūpuota tyliai lopšyje.

Tu  ilgesiu ir mintimis nukloji  mano  kelią,
Kai  išeinu aš iš vaikystės,
Kai lieka pasakos namai toli,
Palaimini Tu mano žingsnius, mano dalią,
Pamokai nepaslysti  ir suprast,
Kad pildosi troškimai ne visi.

Kai mano skruostu rieda ašara,
Ji atsispindi – Tavo akyse.
Kai  nerimas mane  kamuoja,
Randu paguodą Tavo žodžiuose ir širdyje.

Mama,
Dėkoju už tylias maldas, kad mano kelyje nebūtų vėtrų,
Nebūtų negandų, tik saulė šviestų,
Kad niekada netrūktų duonos,  aukso lapais byrančio  rudens,
Ar debesys išnyktų, ar žvaigždynai blėstų,
Tavo meilė amžinai gyvens.

Pavasaris

Jau saulė spinduliais bučiuoja žemę,
Pavargę paukščiai grįžta į savus namus,
Pirmais žiedais dabinas žemė,
Nuo jų kvapų jau oras darosi svaigus.

Švelnus vėjelis glosto liauną daigą,
Išvargusias nuo šalčio medžių svyrančias šakas.
Pavasaris matuojas žalią rūbą, rengias,
Iš džiaugsmo upės taškos, liejas į lankas.

Ir man nuo to širdį taip linksma, gera daros,
Taip norisi prie visko prisiliest.
Dangaus žydrumą nusikelt į delnus,
Ir prisiglaust prie artimo peties.

Jausmas

Skrenda klykiančios gervės į tolį,
Plėšo tylą šienautų laukų,
Aš apsvaigus nuo vasaros grožio,
Atsigėrus šaltinio vandens,
Vis brendu per gyvenimo brydę,
Laukdama auksaplaukio rudens.
Prisiskynusi saują svajonių,
Akimis trokštu glostyti žemę,
Pasibelsti į mėlį dangaus,

Ir įkvėpti gerumo, vilties,
Tarsi skęstantis oro gaivaus.
Pilną svaigulio taurę, kaip stygą,
Švelniai liečiant prie lūpų priglaust,
Ir išgert iki dugno lyg vyną,
Nepaliekant lašelio kartaus.
Aš nenoriu pamiršti to jausmo,
Žemės ilgesio, meilės širdies,
Ir trapaus šio gyvenimo džiaugsmo,
Ir  pilnatvės  šiandienos  būties.