Zita Viseckaitė – Skindzerienė

Lino žiedas

Lietuvėle, tu senoji
Kiek čia daug gražių dainų,
Apie lino žiedą mėlynąjį
Ir audimus mergelių.

Mergužėlė linus rauna,
Bernužėlio laukdama.
Ateik, ateik, bernužėli,
Suskambės daina linksma.

Išaus, išaus mergužėlė
Daug rietimų, daug gražių.
Bus abrusų, staltiesėlių
Ir paklodžių daug naujų.

Linas gydo, linas rengia,
Lino balti audeklai,
Kai lietuvis pažvelgia
Akyse linų žiedai.

Lietuvis ne lietuvis,
Jei be lino marškinių,
Darbuose ir kovose
Visad buvo jie kartu.