Angelė Bražaitė

Atspėkite manąjį vardą

Auksiniai spurgeliai,

žydražiedžiai stiebeliai.

Dar gelsvoki, pilkšvi,

Balzganieji rūbeliai.

Per dažnai išbarti,

rauti, išmirkyti.

Išskalbti – nekalti –

švelnių rankų verpti

pakulų kuodely.

Daugianyčiame

rankšluosty,

Vaivos juostoje,

dienos drobėje

balinti, nuausti

iš nemažo vargelio.

Ak, lineli,

tebesi žalio džiugesio spindesy –

nesibaigiančios jūrės marelės…

Nors sudiržusios rankos ir gelia,

keliat aukso galveles, stiebiatės

tik aukštyn ir aukštyn…

Mėlynybės beribės gausybėj

nebelieka ribos

tarp dangaus ir žmogaus,

tarp gamtos ir tautos,

tarp šviesos ir tamsos.

Tarp akelių gausos…

Dangus ant žemės

Tas žydėjimas

beribis, bekraštis. Tai –

akių pagania…

…………………………

Baltai baltai tu

Pražydai ant geguužės

Giesmelės rytą.

……………………………

Tavęs nebebus –

Liks dar paukščiai, čiulbėję

Seniausia kalba…

………………………………

Per medunešį

Sapnuoju korį, kol

Pienu užgeriu.

………………………………

Įsibrisiu vėl

Lino mėlynėn giliai.

Niekas neras.

………………………………..

Linų žieduose

Pasislėpė žiogeliai –

Keistuoliai maži.