Gražina Kirsnienė

Upytėj kvepia medumi ir saule,
Čia Čičinsko kalnas, beržo daina,
Lygumos išdirbtos  prakaitu ir meile,
Ir melsvo lino šviesi šypsena .

Laukai horizonte ir tėviškės vėjas,
Žemės alsavimas Dievo delne ,
Motinos rankos ir mylintis tėvas,
Kaimynai, kurie visad šalia….

Upytės kraštas, tai lino tėvynė,
Čia duona dalinasi ir  viltimi ,
Atjautos, nuoširdumo pilnos krūtinės,
Dalinkimės, melsvų žiedų paslaptimi…

Žydėkite linai,lyg gėlės širdy ,
Nepaprastą vertę savo dalinkit ,
Upytės žemė- ateitis ir darbai ,
Kiekvieną atėjusį čia ,,apkabinkit….