Karolina Zlatkutė

Šerkšnas

Sidabro šerkšnas žiba
Ant eglės ir beržo šakų,
Lange žvakelė šviečia
Tamsiuoju metų laiku.

O naktys ilgos ilgos,
Atrodo, dienos nebus.
Tik vėjas linguoja smilgas
Ir pusto sniego kalnus.

Nuo šalčio sustingusi žemė
Sapnuoja spalvotus sapnus,
Sapnuoja sugrįžtančia saulę
Ir gėlėm papuoštus laukus.

Plukės

Baltas plukių žydėjimas
Nušvietė pamiškę tamsią,
Pažadino miegančią ievą.
Baltas plukių žydėjimas

Sustabdė išdykėlį vėją.
-Ar jums, mergaitės, nešalta?
Baltas plukių žydėjimas
Nušvietė pamiškę tamsią.