Lukas Baltramiejūnas

Ten, kur namai senelių
Ten, kur bangavo
Vasarą rugių lankai,
Kur paukštis vienišas
Čiulbėjo savo giesmę,
Ten, ant kalnelio, pabaly
Namai senelių amžini.

Šiandieną šalta ir niūru,
Vėjuota, darganota ir skaudu.
Net paukštis nebegieda,
Rugiai jau nebanguoja,
Einu aš į svečius,
Nešu gėlių, žvakelę.
Šalta… Bet širdy ramu.
Juk čia namai – senelių.

Pipirai

Žalsvi pipirai, raudoni, juodi,
Patrynei pirštu paaky,
Pasidavei rankas iškėlęs, nes
Žalsvi pipirai, raudoni, juodi,
Nugalėjo tave šiandien.
Nugalės ir ryt, poryt
Žalsvi pipirai, raudoni, juodi,
Patrynei pirštu paaky.

Ruduo

Ruduo, šaltas ruduo.
Margos lapų skraistės
Veda į kaimo kapinaites.
Ten priešo rankos
Pašautas brolis ilsis,
Ten guli tėvelis, sesutė, mama…
O kad juos primintume –
Uždekime žvakelę šiltą.