Gabrielė Radišauskaitė

Linai

Trioletas

Banguoja pieva linų,
Lygiai, lengvai siūbuoja,
Naktį lėtai linguoja…
Banguoja pieva linų,
Kviečia būti kartu.
Noris lėkti per mėlyną lanką …
Banguoja pieva linų,
Lygiai, lengvai siūbuoja…

Tėviškės gamta

Ar tu pastebi, kokia graži gamta,
Kokios spalvos supa mus aplinkui?
Kvapas žydinčių medelių nuostabus,
Žiedlapių tas ypatingas dvelksmas…

Ar matai žaliuojančius miškus?
Ar girdi linksmas giesmes paukštelių?
Gera lėkti basomis per pievą žalią,
Gera pasijust laisvu gamtos vaiku…

Gamta – mano namai antrieji,
Širdies atgaiva ir paguoda.
Suteikia palaimos, siela skaidrėja,
Džiaugsmo ir laimės duoda…

Tėviškės gamta suteikia šilumos,
Tik joje randu ramybę begalinę.
Ačiū jai, aš ja alsuoju ir džiaugiuos,
Ji šalia manęs ir visada – širdyje.