Irena Miliukienė


GIMTINĖS ILGESYS

Per miškus ir klonius
Tiesias saulės takas
Ten, kur kalba broliai,
Kur sesutės šnekas.

Paukšteliu parlėksiu,
Dainomis sugrįšiu,
Kur vaikystė augo,
Skleidėsi jaunystė.

Rūtom apkaišysiu
Senąjį suolelį.
Prie obels priglausiu
Žiląją galvelę…

Per miškus ir klonius
Tiesias saulės takas.
Kaip linai banguoja
Nemunas manasis.

MANO LIETUVA

Matau ir girdžiu tave, Lietuva…
Skaitau tau ir apie tave, Lietuva…
Rašau ir jaučiu, kokia tu gyva, Lietuva…

Saugau ir ginu tave, Lietuva…
Myliu tave ir tavo šventą kalbą,
Iš amžių neštą mums, mažoji mano Lietuva…