Skaiva Blauzdytė

ŽODŽIO GALIA

Kai buvau dar mažutė,
mama nupirko knygutę
apie gražią mūs šalelę,
kuri šviečia kaip saulelė,
žydi ji tartum gėlė,
trijų spalvų yr jos žymė.

Knygelė skelbė, kad Tėvynė lyg mama –
vienintelė, brangi, sava.

Užaugau, bet knygutės tos neužmiršau,
jos žodžių prasmę supratau.