Valerija Danguolė Jagėlienė

PASIMELSK

Pasimelsk už mane, mama,
Tu „Sveika Marija“ sukalbėk.
Pasimelsk už mane, mama
Ir man laimės palinkėk.

Gal Aukščiausias manęs pagailės,
Ir laimės nepagailės.
Gal vėl sugrįšiu į Lietuvos žemelę,
Juk dukra aš jos, tos mielos Lietuvos.

Pasimelsk už mane, mama,
Ir man stiprybės tu suteik.
Čia šiaurūs vėjai, skaisti saulė,
O laimės tiek nedaug.

Sapnuos matau tave aš, mama
Sapnuos ir Lietuvą regiu…
Siūbuojančius melsvus linus
Ir mylimojo brangias akis.

Pasimelsk už mane, mama,
Į Lietuvą man gero kelio palinkėk.
Sugrįšiu į Lietuvą aš, mama,
Lietuviška linų paklodė švelniausia už visas, mama.

GINTARĖLIAI

Rieda, rieda gintarėliai,
Skuba jie nuo Baltijos krantų.
Traukia juos pašėlęs vėjas,
Lekia jie nuo gimtų namų.

Išsibarstė gintaro karoliai,
Išsibarstė jie plačiai.
Jie pasiekė upę Amazonės,
Ir nukrito prie Amūro mėlynojo.

Kas surinks šį smėlį?
Kas juo tėviškę papuoš?
Kas nušluostys prakaitėlį,
Jei motulė jau kapuos?