Vida StakėnienėPIENĖS PŪKAS 

Norėčiau pavirsti,
Pienės pūku.
Į Dangų pakilti,
Kai būna sunku.

Norėčiau pajausti,
Tą lengvumą širdies.
Ir nuskristi,
Kur vėjas nuneš.

Norėčiau pasijausti.,
Lengva, kaip pūkas.
Pasaulį išvysti,
Ir pradingti, kaip rūkas.

Norėčiau su vėju pašokti,
Ir po Dangų skrajoti.
Norėčiau pabūti pienės pūku,
Ir nerūpestingu vaiku. 

PASIILGSTU GIMTINĖS

Pasiilgstu savo gimtinės,
Jos pievų ir laukų.
Pasiilgstu saulės rytinės,
Ir jos geltonų kasų.

Pasiilgstu pamiškės takų,
Tiek kartų ten ėjau.
Pasiilgstu galiūnų ąžuolų,
Seniai juos bemačiau.

Man trūksta gimtinės,
Jos saulės auksinės.
Pasiilgstu jos peizažų,
Ir linguojančių miškų.

Pasiilgstu gimtinės,
Noriu ten pabūti.
Pasiilgstu saulės auksinės,
Noriu ten atsibusti.