Upytės parapijos informacija

Birželio 21 – 24 d. Palendriuose organizuojamos tylos rekolekcijos moterims. Jas veda Šv. N. M. Marijos tarnaičių kongregacijos seserys Vilma P. ir Zita P. Kas tai yra? Rekolekcijos, kai mes susirenkame grupelėmis arba po vieną. Kartu skaitome ir analizuojame Šventąjį Raštą, meldžiamės, giedame šlovinimo giesmes. Yra galimybė dvasiniams pokalbiams, išpažinčiai ir net dvasiniam palydėjimui. Rekolekcijos Skaityti toliau …

Ataskaitinis susirinkimas Upytėje

Balandžio 27 dieną gyventojų bendruomenės „Upytės žemė“ nariai susirinko į ataskaitinį susirinkimą. Bendruomenės pirmininkas Audrius Zalatoris padėkojo visiems atėjusiems, pristatė darbotvarkę, buvo išrinkta balsų skaičiavimo komisija. Susirinkusieji pritarė 2018 metų veiklos ir finansinės būklės ataskaitoms, uždavė klausimų bendruomenės pirmininkui. Po oficialiosios dalies visų laukė nuotaikingas Vaido Dzežulskio ir Dariaus Liutkevičiaus koncertas. Dainininkai populiarių dainų žodžiais Skaityti toliau …

Motinos dieną saulė išrieda

Pirmąjį gegužės sekmadienį Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos mokiniai po šv. Mišių Upytės Šv. Karolio Boromiejaus bažnyčioje sveikino mamas, močiutes, globėjas. Malonu buvo klausytis kunigo žodžių apie Motinas, ne tik pagimdžiusias ir išauginusias savo atžalas, bet ir tas, kurios nuoširdžiai globoja atstumtuosius, padeda pamirštiesiems, rūpinasi šilčiausių jausmų išsiilgusiais vaikais. Pakvietęs dalintis dvasinės motinystės turtais, sveikino Skaityti toliau …

Eismo saugumas bendruomenėse

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos kartu su Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga 2018 metais toliau organizavo tradiciniu tapusį konkursą „Eismo saugumas bendruomenėse“. Konkurso pagrindinis tikslas – šviesti bendruomenių narius saugaus eismo klausimais, siekiant mažinti nukentėjusiųjų keliuose skaičių. Konkurse dalyvavo 66 įvairios visuomeninės organizacijos (112 bendruomenių): bendruomenių sąjungos, vietos veiklos grupės, bendruomenių centrai, klubai, draugijos, Skaityti toliau …