Mėnesio archyvas: 2017 m. liepos mėn.

Skubėkime dovanoti džiaugsmą

Liepos 23 dieną Upytėje buvo švenčiami Marijos Madgalenos atlaidai, po jų vyko Kraštiečių šventė.
Upytės šv. Karolio Boromiejaus bažnyčia buvo pilnutėlė, tą dieną sugrįžo čia gimę ir augę, kartu pasimelsti atvažiavo giminės ir draugai. Procesijai pajudėjus, visi susiliejo iškilmingoje eisenoje – Monstranciją su Švenčiausiuoju Sakramentu nešantis diakonas Vilius Valionis, besišypsantis ir visus laiminantis kunigas dr. Gediminas Jankūnas, gėles barstančios mergaitės, vėliavas nešantys jaunuoliai iš Panevėžio, tautiniais drabužiais pasipuošęs Upytės jaunimas, Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bazilikos choras ir visi susirinkusieji.
Po šv. Mišių prie parapijos namų buvo pašventintas Juzės Smailytės žemėje gulėjęs Vilkelių akmuo, ant kurio „stovėjusi Panelė Švenčiausia su Sūnumi“ ir palikusi įspaustas pėdas, suskambo „Lietuva brangi“. Pasibaigus ceremonijai žmonės suko link ąžuolo lapų vainiku papuoštų iškilmingų vartų ir grojančių bendruomenės kapelos vyrų, kurie savo muzika kvietė užeiti į rugių pėdeliais ir gėlėmis papuoštą Upytės bandymų stoties administracinio pastato kiemą. Skaitykite toliau

Atostogos – pažinimui ir bendravimui

Upytės Antano Belazaro pagrindinė mokykla vykdo Panevėžio rajono savivaldybės finansuojamą projektą „Būsiu tavo draugas 2017.“ Liepos viduryje būrys įspūdžių ištroškusių mokinių, pasiryžusių kartu praleisti tris dienas, išsirengė į kelionę.
Gyventojų bendruomenė „Upytės žemė“, dalyvaujanti Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos organizuotame konkurse „Eismo saugumas bendruomenėse“, suorganizavo susitikimą su policijos darbuotojais, kurie priminė rašytas ir nerašytas kelių eismo taisykles ir palinkėjo saugios kelionės.
Mokykla įgyvendina Žemės ūkio ministerijos ir Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro Šviečiamąją gyvulininkystės programą ir mokinius supažindina su Lietuvoje paplitusiomis tradicinės gyvulininkystės šakomis. Besibaigiant mokslo metams aplankyta UAB Upytės eksperimentinio ūkio mėsinių galvijų banda buvo pirmas projekto žingsnis, Skaitykite toliau

Drakonų valčių lenktynės

Liepos 8 dieną gyventojų bendruomenė „Upytės žemė“ dalyvavo Drakonų valčių varžybose Ėriškiuose.
Teigiama, kad šventė atkeliavo iš Kinijos, kur jau 5 tūkstančius metų organizuojamos lenktynės drakonais puoštomis valtimis. Šis komandinis sportas tinka visiems, skatina bendruomenės aktyvumą, irklavimui nėra amžiaus nei fizinių apribojimų. „Upytės žemė“ subūrė ir užregistravo tris komandas – vyrų, moterų ir mišrią. Neatsiradus norinčiųjų pasivaržyti moterų grupėje, upytietėms teko kovoti su mišriomis komandomis. Visos Upytės komandos draugiškai irklavo ir gerai pasirodė.
Olimpinis principas „Svarbu ne laimėti, o dalyvauti“ tą dieną labai tiko – varžybose buvo daug muzikos, šypsenų ir susirinkusieji gerai praleido laiką.

Gyventojų bendruomenės „Upytės žemė“ narė Jurgita Zalatorienė

Čia – mūsų žemė!

Liepos 6 dieną Upytėje ant Čičinsko kalno iškilmingai paminėta Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena.
Po šv. Mišių už Lietuvos valstybę ir jos žmones iš Upytės Šv. Karolio Boromiejaus bažnyčios link Upytės piliakalnio, plazdant vėliavoms ir grojant pučiamųjų orkestrui, pajudėjo didžiulė kolona. Joje ėjo rajono savivaldybės tarybos vadovai ir nariai, administracijos darbuotojai, seniūnijų, bendruomenių atstovai, upytiečiai ir svečiai ne tik iš visos šalies, bet ir iš užsienio.
Upytės piliavietėje, istoriniuose šaltiniuose minimoje nuo XIII a., susirinkusieji pamatė visų Lietuvos regionų parengtas programas, pavadintas vienu vardu – „Čia – mūsų žemė“, mezgė tautinį šaliką, kuris keliauja po visas seniūnijas ir simbolizuoja Tautos vienybę. Devintą valandą, Skaitykite toliau

Bendruomenių sąskrydis „100 dovanų Lietuvai“

Liepos 1 dieną Smilgių etnografinėje sodyboje vyko Panevėžio rajono bendruomenių sąskrydis „100 dovanų Lietuvai“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui.
Pagalvoję, kokia dovana labiausiai tiktų, nutarėme suburti jaunimą, pasipuošti tautiniais drabužiais ir šokti lietuvių liaudies šokį, įtraukdami ir susirinkusiuosius. Po Panevėžio rajono savivaldybės mero Povilo Žagunio sveikinimo, kalbėjo kiti svečiai: bendruomenių sąjungos pirmininkas Kazimieras Binkis, Seimo nariai Guoda Burokienė ir Petras Nevulis, Panevėžio rajono tarybos nariai, policijos pareigūnai. Skaitykite toliau