Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas

Vasario 16-osios išvakarėse atėjusius į Upytės Šv. Karolio Boromiejaus bažnytėlę pasitiko jaunuoliai, prisegė tautines juosteles ir sveikino su artėjančia Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Minėjimas Upytės Šv. Karolio Boromiejaus bažnyčioje prasidėjo Lietuvos himno giedojimu. Nutilus bažnytinio choro giedamoms giesmėms, kurias papildė gaudžiantys vargonai, visi susirinkusieji buvo pasveikinti su artėjančia Vasario 16-ąja, pasidžiaugta, kad gyvename laisvoje šalyje, palinkėta, kad nesulauktume tokių neramumų, kokie dabar vyksta Ukrainoje. Žmonės, susibūrę prie Nepriklausomybės paminklo Upytės centre, susikibo už rankų, pasimeldė ir visus, kentėjusius ir žuvusius už Lietuvos laisvę, pagerbė tylos minute.

Minėjimą baigėme patriotine daina, o Lietuvos valstybės vėliavos spalvų gėlių puokštė, meilės ir pagarbos ženklas, buvo skirta žuvusiems už Tėvynę Lietuvą.

Jurgita ZalatorienėDSCN7525 DSCN7526 DSCN7529 DSCN7531 DSCN7532 DSCN7535 DSCN7536 DSCN7537 DSCN7542 DSCN7545 DSCN7546 DSCN7555