Užgavėnės Upytėje – nuo kaukių iki vaikštynių

Užgavėnės savo apeigų gausa ir įvairove prilygsta didžiausioms metų šventėms. Šiai šventei būdingas gausu valgymas ir persirengėlių  vaištynės po sodybas. Šurmuliavo Užgavėnės ir Upytėje. Iš gryčios į gryčią keliavo kaukėti persirengėliai. Linkėjo kaimynams sveikatos, gero derliaus, sočių ir turtingų metų.  Spalvingi persirengėliai sugužėjo ir į tradicinių amatų centrą. Atėję iš peklos išvaryt šaltos žiemos, šeimininkams prilinkėję visokių būtų ir nebūtų gėrybių, buvo sutikti svetingai. Svarbu Užgavėnių dienoje išgyti nuo visokių negerovių, žiemos tingulio, abejingumo ir nuobodulio ligų. Taigi visa daktarų komanda, vadovaujama vyriausios gydytojos Prudencijos Kašpirofskos, konsultavo, diagnozavo ir vaistais gydė. Pasveikusius atvykėlius iš Lenkijos, iš Holivudo ir dar iš kitų tolimų kraštų, kvietė į seklyčią, kur neleido dykiems būti. Čia vyko ypatingos svarbos mokymai: kaip tą niekaip tikusią Žiemą, kuri nei pati valgo, nei kitam duoda, iš garbingos Upytė žemės iškrapštyti, ką ir kiek valgyti, kad pilvas už kaktą kietesnis būtų, kas tas yra Gavėnas ir kaip jam galą padaryti, įmantrių kalbų, dainuškų, šposų ir juokelių pasimokymai. Užgavėniautojai kėlė triukšmą, žnaibydami vienas kitą ir juokus krėsdami, žemę budino ir žiemą iš kiemo varė. Gryčios šeimininkai vaišino riebia žirniene su kiaulės stimburiu, o ir persirengėliai netuščiomis atėjo – pilnus krėpšius blynų, riebios mėsos ir kitokių gardumynų atsinešė. Dienai baigiantis Gavėnui galas atėjo – graudžiai apraudotas, ant rogių pavežiotas, užkeltas ant aukštelio, kad per Velykas iš bažnyčios varpinės nušautas būtų.

Tradicinių amatų centro šeimininkai nuoširdžiai dėkoja visiems persirengėliams, kurie tą dieną atliko svarbią Žiemos varytojų misiją.

Tradicinių amatų centro vadovė Aušra Sidorovienė

20150213_115932 20150217_150107 20150217_150142 20150217_150247 20150217_153130 20150217_153140 20150217_155922 20150217_155932 20150217_162637