Valstybės atkūrimo dienos minėjimas

Vasario 14 dieną Upytės šv. Karolio Boromiejaus bažnyčioje po šv. Mišių buvo paminėta Valstybės atkūrimo diena.

Į susirinkusius kreipėsi gyventojų bendruomenės „Upytės žemė“ pirmininkas, Panevėžio rajono tarybos narys Audrius Zalatoris. Jis pasveikino visus su reikšminga kiekvienam lietuviui švente ir linkėjo vienybės, susitelkimo bendriems darbams Tėvynės ir žmonių labui. Panevėžio rajono savivaldybės tarybos narys Kazimieras Algirdas Budrys sveikino su šia nacionaline švente, jungiančia praeitį ir dabartį, primenančia nepriklausomybės kovas, linkėjo visada prisiminti laisvės kainą ir prisidėti prie savo valstybės stiprinimo. Kunigui dr. Gediminui Jankūnui užvedus, pagarbiai atsistojome ir darniai pagiedojome Lietuvos valstybės himną, kurio gaida, anot rašytojos Žemaitės, „sujudino ir sugraudino širdį, atsiminei neseniai pergyventą laiką, kuomet žmogus baimėje, patyliais šnibždėjo: „Lietuva, Tėvyne mūsų“.

Mokinių padėta gyvų gėlių puokštė prie Nepriklausomybės paminklo – amžinos pagarbos, kritusiems už Lietuvos laisvę, simbolis tarsi pažadas saugoti tėvų ir protėvių iškovotą laisvę ir prisiimti atsakomybę už Lietuvos ateitį.

Jurgita Zalatorienė

DSC02618 DSC02670 DSC02648 DSC02636 DSC02606 DSC02631 DSC02643 DSC02633