DĖL PAKARTOTINIO GYVENTOJŲ BENDRUOMENĖS „UPYTĖS ŽEMĖ“ VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO

Vadovaujantis Panevėžio r. gyventojų bendruomenės „Upytės žemė“ įstatų 6.2. punktu šaukiamas pakartotinis gyventojų bendruomenės „Upytės žemė“ visuotinis narių susirinkimas, kuris vyks 2016 m. gegužės 6 d. 18.00 val. Upytės Antano Belazaro pagrindinėje mokykloje.

Bendruomenės pirmininkas Audrius Zalatoris