Kraštiečių šventė „Baltas kelias į namus“

Liepos 22 dieną Upytėje buvo švenčiami šv. Marijos Magdalenos atlaidai, po kurių gyventojų bendruomenė „Upytės žemė“ pakvietė visus į Kraštiečių šventę. Šiam prasmingam, bendruomenę suburiančiam projektui lėšas skyrė Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija.

Visą mėnesį vaikai ir jaunimas mokėsi šokti lietuvių liaudies šokius, bendruomenės savanoriai tvarkė aplinką – šventės vietą, gamino gėlių kompozicijas, parengė foto parodą „100 šypsenų Lietuvai“, skirtą Lietuvos valstybės šimtmečiui paminėti.

Po Mišių Upytės šv. Karolio Boromiejaus bažnyčioje žmonės suko link ąžuolo lapų vainikais papuoštų vartų, kur tradicinio muzikavimo grupės „Upytės Vešeta“ muzikantai linksmai pasitiko ateinančius bendruomenės narius ir svečius. Gyventojų bendruomenės pirmininkas Audrius Zalatoris pasveikino susirinkusius, už nuoširdų ilgametį darbą dėkojo Odetai Baltramiejūnienei, Inai Visickienei, Gražinai Urbonavičienei, Rasuolei Butkevičienei, Alvydui Vaitkūnui. Santarvės ir vaišingumo simbolis – duona, buvo įteikta kunigui dr. Gediminui Jankūnui, Upytės tradicinių amatų centro direktorei Aušrai Sidorovienei ir aktyviausiems bendruomenės nariams.

Po oficialiosios dalies Upytės vaikai ir jaunimas šoko tradicinius lietuvių liaudies šokius – margavo sijonų raštai, kasose plazdėjo trispalvės juostelės – šimtmečiui skirtas akcentas. Lietuviškus šokius keitė folkloro ansamblis iš Latvijos „Upite“. Šeimininkės rūpinosi vaišėmis – ant laužo garavo kepama kiaušinienė, puode kunkuliavo kvapnus troškinys. Šventės dalyviai, nuo saulės prisidengę spalvingais skėčiais, dainavo kartu su grupe „Jonis“, fotografavosi rugiais papuoštoje fotostudijoje. Vietos ūkininkai, verslininkai prekiavo savo gaminiais, amatininkai pristatė savo amatus, vaikai šokinėjo ant batuto.

Pasiklausę lietuviškų dainų, pasisukę šokio sūkuryje, pasišnekučiavę ir pasidalinę gražiausiais jausmais, žmonės skirstėsi džiaugdamiesi švente, suteikusia šiltų vasariškų bendrumo akimirkų.

 

Gyventojų bendruomenės „Upytės žemė“ narė Jurgita Zalatorienė