Prasmingas sveikinimas

Lapkričio 25 dieną Upytės Šv. Karolio Boromiejaus bažnyčioje žmonių buvo daugiau negu įprastai – daugelis žinojo, kad po Mišių bus sveikinamas kunigas dr. Gediminas Jankūnas.

Upytės Antano Belazaro pagrindinė mokykla ir gyventojų bendruomenė „Upytės žemė“ suko galvas – kaip gražiau pasveikinti sielų ganytoją jaunatviško jubiliejaus proga. Gražiausius žodžius išsakė parapijos aktyvas, skautų būrelio nariai, pavieniai žmonės – visi dėkojo už pagalbą, meilę, paguodos ir užuojautos žodžius.

Upytės Antano Belazaro pagrindinė mokykla gruodžio mėnesį mini kompozitoriaus, pedagogo, choro dirigento Antano Belazaro 105-ąsias gimimo metines. Buvo prisiminta, kad kompozitoriaus tėvas dirbo vargonininku Upytės bažnyčioje, o Antanas Belazaras ne tik kūrė muziką, bet ir piešė. Linkėdami prasmingų darbų ir Dievo palaimos gerbiamam kunigui mokytojai padovanojo paveikslo „Upytės bažnyčia“ reprodukciją, mokiniai – gėles ir surašytus linkėjimus. Gyventojų bendruomenės „Upytės žemė“ pirmininkas Audrius Zalatoris kaip gražiausią padėką nuo visų Upytės žmonių įteikė išminties, gerovės ir stiprybės simbolį – juodos duonos kepalą.

Neįtikėtinai lengvai į Mišias įsiliejo saksafono muzika, kuria užbūrė krekenaviškis, Panevėžio rajono muzikos mokyklos auklėtinis Gvidas Stasevičius ir jo mokytojas Renatas Bedalis.

Išeinančius iš bažnyčios kunigas išlydėjo draugišku rankos paspaudimu ir šiltu akių žvilgsniu – atrodo taip paprasta, bet taip svarbu kiekvienam…

Jurgita Zalatorienė