Motinos dieną saulė išrieda

Pirmąjį gegužės sekmadienį Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos mokiniai po šv. Mišių Upytės Šv. Karolio Boromiejaus bažnyčioje sveikino mamas, močiutes, globėjas.

Malonu buvo klausytis kunigo žodžių apie Motinas, ne tik pagimdžiusias ir išauginusias savo atžalas, bet ir tas, kurios nuoširdžiai globoja atstumtuosius, padeda pamirštiesiems, rūpinasi šilčiausių jausmų išsiilgusiais vaikais. Pakvietęs dalintis dvasinės motinystės turtais, sveikino ir laimino susirinkusias mamas, o maldos ir giesmės padėjo susijungti su išėjusiomis amžinybėn.

Vaikų meilę, padėką ir pagarbą mamytėms 2 klasės mokiniai Pijus, Margarita, Monika ir Aistis išreiškė nuoširdžiausiomis eilėmis ir pavasario gėlių žiedais. Sužibo Motinų akys, nušvietė veidus šypsenos ir kiekvienam, prisiminusiam savo brangiausią žmogų Žemėje, suplazdėjo širdis.

Šventė, pripildyta ypatingo džiaugsmo, pažadino sieloje kilniausius jausmus, suteikė galimybę tikėti meile, kuriančia geresnį pasaulį.

Jurgita Zalatorienė