Upytės parapijos informacija

Birželio 21 – 24 d. Palendriuose organizuojamos tylos rekolekcijos moterims. Jas veda Šv. N. M. Marijos tarnaičių kongregacijos seserys Vilma P. ir Zita P. Kas tai yra? Rekolekcijos, kai mes susirenkame grupelėmis arba po vieną. Kartu skaitome ir analizuojame Šventąjį Raštą, meldžiamės, giedame šlovinimo giesmes. Yra galimybė dvasiniams pokalbiams, išpažinčiai ir net dvasiniam palydėjimui. Rekolekcijos skirtos tam, kad mes galėtume sustoti kasdieniniame darbų bėgime ir susirinkti kas yra viduje išbarstyta.Tylos rekolekcijos – reikalauja didesnio iššūkio. Nes per tas 4 dienas reikia išlaikyti tylą, nesikalbėti tarpusavyje, bet tik su vedančiaisiais.
Kas jaučia poreikį tokiam vidiniam išgyvenimui, ypatingai moterys, esate kviečiamos dalyvauti šiuose rekolekcijose.