Ataskaitinis rinkiminis bendruomenės „Upytės žemė“ susirinkimas

Birželio 25 dieną Upytės tradicinių amatų centro svirne vyko gyventojų bendruomenės „Upytės žemė“ ataskaitinis rinkiminis susirinkimas, kurio metu pristatytos 2019 metais vykdytos veiklos, patvirtinta finansinė ataskaita.

Vienbalsiai, dar vienai dviejų metų kadencijai perrinktas bendruomenės pirmininkas Audrius Zalatoris. Išrinkta bendruomenės valdyba – Vytautas Liepa, Algirdas Kazimieras Budrys ir Odeta Baltramiejūnienė ir revizijos komisija – Danutė Vaitkūnienė ir Jūratė Žilinskienė. Susirinkusius linksmino folkloro ansamblio „Upytės Vešeta“ dalyvių atliekamos dainos ir muzika (vadovas Stanislovas Sargautas). Sveikino ir linkėjimus perdavė seimo narės Guodos Burokienės padėjėja Vaida Pečeliūnaitė ir europarlamentaro Bronio Ropės padėjėja Jūratė Žilinskienė. Po susirinkimo Krekenavos kultūros centro mėgėjų teatras „Avilys“ pristatė R. Venskūnienės dramą „Baltakojė“ (režisierė Miranda Vaitkevičienė). Spektaklyje nepakartojamą, pilną energijos ir šmaikštumo vaidmenį atliko upytietė, puiki aktorė Dalia Mikalauskienė. Dėkojame praeitos kadencijos bendruomenės valdybai, revizijos komisijai, visiems susirinkusiems, posėdžio pirmininkei Daliai Greviškienei ir sekretorei Laimutei Šaknienei, Upytės tradicinių amatų centrui už priėmimą ir vėsias svirno patalpas, tokią karštą vasaros dieną.

Gyventojų bendruomenės „Upytės žemė“
valdybos narė Odeta Baltramiejūnienė