Tikėjimo, vilties ir meilės nušviestas dešimtmetis

Lapkričio 21 dieną Upytės Šv. Karolio Boromiejaus bažnyčioje parapijiečiai sveikino kunigą Gediminą Jankūną gimimo dienos proga ir dėkojo už nuoširdžią dešimties metų tarnystę Upytėje. Skleisdamas Dievo žodį, padrąsindamas nedrąsiausius, paguosdamas liūdinčius, suteikdamas vilties nusivylusiems, tą dieną kunigas pats sulaukė gražiausių žodžių ir linkėjimų.
Pasidalinę bendrystės šiluma, išsiskirstėme, išsinešdami šviesią ateities viziją ir linkėjimą kasdien susitikti maldoje.
Gyventojų bendruomenės „Upytės žemė“ narė Jurgita Zalatorienė