Kunigo Gedimino Jankūno sveikinimas

Teologijos mokslų daktaras kunigas Gediminas Jankūnas nuo 2011 m. paskirtas Krekenavos šv. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bazilikos rektoriumi ir parapijos klebonu, bei Vadaktėlių šv. Jono Nepomuko ir Upytės šv. Karolio Boromėjaus parapijų administratoriumi.
Pradėjęs tarnystę Upytėje iškart tapo žmonių gerbiamu ir mylimu kunigu, kuris nuoširdžiai kviečia pajausti Dievo artumą, tikėti ir pasitikėti Aukščiausiuoju, suprantamai aiškina Šventąjį Raštą, jautriai ir įtaigiai kalba žmonėms pamokslų metu, su meile ir atsidavimu atlieka kitas kunigo pareigas. Baigęs įsipareigojimus bažnyčioje, neužsidaro už durų, o eina į susitikimus su bendruomene, atnešdamas savo idėjas, gerą nuotaiką, dalindamasis mintimis ir jausmais.
Kunigo Gedimino Jankūno gebėjimas nuoširdžiai bendrauti, užmegzti ryšius su kitais žmonėmis, suvokti aplinkinių emocines reakcijas, empatija, atjauta ir tolerancija traukia žmones. Visi džiaugiasi, kai išeinančius iš bažnyčios kunigas išlydi draugišku rankos paspaudimu ir šiltu akių žvilgsniu – atrodo taip paprasta, bet taip svarbu kiekvienam. Būdamas tarp žmonių, gyvendamas jų džiaugsmais ir rūpesčiais, dalyvaudamas bendruomenės, mokyklos, kultūros įstaigų veikloje, kunigas Gediminas Jankūnas sujungė jas į vieną visumą dėl bendro tikslo – dvasingesnio, įdomesnio, kūrybiškesnio, aktyvesnio žmonių gyvenimo.
Sveikiname gerbiamą kunigą Gediminą Jankūną su jaunatviška 45 metų sukaktimi, linkime stiprios sveikatos ir Dievo palaimos.

Gyventojų bendruomenės „Upytės žemė“ informacija
Nuotraukos Kipro Valkūno