Tradicinė vakaronė „Po rudens darbų“

Spalio 28 dieną gyventojų bendruomenė „Upytės žemė“, dalyvaujanti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuotame projekte „Stipri šeima – darni bendruomenė“, organizavo tradicinę liaudišką vakaronę „Po rudens darbų“.

Susirinkusieji mokyklos sporto salėje dairėsi į lietsargiais – rudens palydovais, papuoštas lubas, minkšta kilimine danga išklotas grindis. Gerai nusiteikę renginio vedėjai – bendruomenės narė Ina Visickienė ir Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos mokytojas Vidas Pečiulis, pakvietė pagal lietuvių liaudies papročius susitikus susitaikyti, atleisti vienas kitam skriaudas ir paduoti ranką, o dar geriau – apsikabinti. Bendruomenės pirmininkas Audrius Zalatoris pasveikino susirinkusius, padėkojo visiems, kurie padėjo rengti šventę ir palinkėjo gerai praleisti vakarą. Elvyra Gruzdevienė, kurios eilėmis prasidėjo vakaronė, paskaitė eilėraštį iš ką tik išleistos eilėraščių knygelės „Lino žiedų medus“. Pasidžiaugę kūrybinga bendruomenės nare, vedantieji paskelbė: Upytės jaunimas meta iššūkį ir kviečia į liaudiškų šokių varžytuves. Linksmai griežiant Panevėžio folkloro ansamblio „Raskila“ muzikantams, jaunieji šokėjai savo pasirodymą pradėjo žemaitišku šokiu „Grečenikė“, toliau sekė trankusis „Transveras“, „Gyvataras“, „Ant kalno karklai“ ir visoje šiaurės Lietuvoje paplitęs, net Latvijoje žinomas „Malūnėlis“. Paskelbus varžytuvių lygiąsias, bendruomenės pirmininkui atriekus pirmąją duonos riekę, buvo padėkota dalyvavusiems tradicinių patiekalų konkurse „Iš mūsų rankų – ant jūsų stalo“. Šeimininkėms pakvietus pasivaišinti gardžiais patiekalais, visi pasistiprino ir vėl suko ratelius, pliaukšėjo delnais ir linksminosi iš širdies.

Senolių tradicija susiburti pabaigus darbus suartino bendruomenę, o liaudies šokis – nuo amžių amžinųjų padėjęs išreikšti emocijas judesiais, patenkinantis žmogaus norą judėti, ugdantis tautiškumą ir estetines pažiūras buvo vakarėlio vinis, kuri tiko visiems – ir jauniems, ir vyresniems.

 

Gyventojų bendruomenės „Upytės žemė“ narė Jurgita Zalatorienė

dsc08286 dsc08326 dsc08342 dsc08362 dsc08385 dsc08427 dsc08428 dsc08446 dsc08472 dsc08485 dsc08495 dsc08504 dsc08516 dsc08519 dsc08547 dsc08560 dsc08590 dsc08604 dsc08637 dsc08640 dsc08643 dsc08649 dsc08671 dsc08692 dsc08704 dsc08706 dsc08710 dsc08718 dsc08722 dsc08723 dsc08730 dsc08737 dsc08743 dsc08746 dsc08822 dsc08830 dsc08838 dsc08844 dsc08849 dsc08863 dsc08913 dsc08925 dsc09044 dsc09051 dsc09055 dsc09113 dsc09138 dsc09143 dsc09148 dsc09256 dsc09270 dsc09286 dsc09359dsc08922