Susirinkimas baigėsi „Čičinsku“

Vasario 15 dieną Upytėje vyko gyventojų bendruomenės „Upytės žemė“ ataskaitinis rinkiminis susirinkimas.
Bendruomenės pirmininkas Audrius Zalatoris pasveikinimo su Lietuvos valstybės atkūrimo švente, pristatė susirinkimo darbotvarkę. Upytės nuotraukos nuo trečiojo dešimtmečio iki šių dienų padėjo prisiminti Upytės istorijos vingius. Susirinkimo viešnia Seimo narė Guoda Burokienė pasidžiaugė pristatytomis 2017 metų bendruomenės veiklomis, pasveikino su švente ir padovanojo Lietuvos istorinę vėliavą ir knygą „100 žvilgsnių Lietuva“, kviečiančią pažvelgti į tai, kas amžina – išmintį, teisingumą, tikėjimą ir meilę.
Bendruomenės pirmininku perrinktas Audrius Zalatoris dėkojo aktyviausiai valdybos narei Odetai Baltramiejūnienei, kuri rengė projektus, juos administravo ir organizavo veiklas. Žmonės garsiais plojimais palaikė šios pasiaukojančios moters kandidatūrą į bendruomenės valdybą, į kurią taip pat buvo išrinkti Algirdas Kazimieras Budrys ir Dalia Greviškienė.
Po susirinkimo Anykščių kultūros centro spektaklis pagal Kosto Ostrausko pjesę „Čičinskas“ (rež. Jonas Buziliauskas) nukėlė žiūrovus į Upytės bažnyčios požemį, kuriame buvo laikomas XVII a. reformatas, Tėvynės išdaviku po mirties paskelbtas Vladislovas Viktorinas Sicinskis, legendose dėl sunkiai ištariamos pavardės tapęs Čičinsku. Galbūt šis spektaklis skatins pasidomėti Upytės pavieto dvarininku, populiariausiu ponu lietuvių padavimuose, būtomis ir nebūtomis jo nuodėmėmis, istorine (ne)teisybe?
Kiekvieni metai palieka pėdsaką žmonių gyvenime, todėl 2018-aisiais „Upytės žemei“ linkime prasmingų susibūrimų ir gražių renginių, kuriuose būtų gera visiems.

Gyventojų bendruomenės „Upytės žemė“ narė Jurgita Zalatorienė

[Best_Wordpress_Gallery id=”47″ gal_title=”Susirinkimas baigesi „Cicinsku“”]