Sutvirtinimo sakramento dovanos

Gegužės 12 dieną Upytės šv. Karolio Boromiejaus bažnyčioje buvo teikiamas Sutvirtinimo sakramentas.

Dešimt jaunuolių ir viena moteris, nuo rudens gilinę tikėjimo tiesas ir atlikę išpažintį, ramiai laukė iškilmingo momento – Panevėžio vyskupo ordinaro Lino Vodopjanovo, OFM patepimo. Po maldos už kandidatus Sutvirtinimui ir patepimo krizma, sutvirtinamieji gavo septynias Šv. Dvasios dovanas: išmintį, supratimą, patarimą, tvirtumą, žinojimą, maldingumą ir pagarbią Dievo baimę.

Po šiltų pamokslo žodžių, bendrų maldų ir giesmių, artimieji dėkojo vyskupui Linui, kunigams, sielovados pagalbininkei Ingridai Kazlauskaitei, sutvirtinamiesiems linkėjo toliau eiti tikėjimo keliu.

Gyventojų bendruomenės „Upytės žemė“ narė Jurgita Zalatorienė