Pirmoji Komunija Upytėje

Gegužės 27 dieną Upytės Šv. Karolio Boromiejaus bažnyčioje vyko pirmosios Komunijos šventė.

Šiam svarbiam įvykiui buvo ruošiamasi iš anksto. Teoriniai pagrindai, įgyti tikybos pamokų metu, buvo stiprinami dalyvaujant šv. Mišiose ir bendruose susitikimuose po jų. Mokantis su draugais, lengviau pasijusti liturgijos dalyviu. Komuniją priimančiųjų artimieji bei kiti tikintieji švelniai žvelgė į albomis – baltais liturginiais drabužiais, pasipuošusius vaikus. Procesija, tėvų palaiminimas, degančios žvakės – ypatingas dėmesys priimantiesiems pirmosios Komunijos sakramentą. Ramiais ir pasitikinčiais veidais vaikai priėmė įsipareigojimą gyventi bendruomeninį Bažnyčios gyvenimą – sekmadieniais ir švenčių dienomis dalyvauti šv. Mišiose, eiti išpažinties, praktikuoti krikščioniško gyvenimo vertybes. Gavę pirmąją Komuniją liudijantį dokumentą, kartu su kunigu Gediminu Jankūnu ir sielovados pagalbininke ses. Ingrida Kazlauskaite fotografavosi prisiminimui.

Norisi tikėti, kad šventė, kuri baigėsi Kristaus priėmimu į savo širdį, niekada nesibaigtų.

Parapijos informacija