Atvertos širdys „Lino žiedui“

Panevėžio rajono vietos veiklos grupei paskelbus kvietimus teikti vietos projektų paraiškas pagal priemonę „Gyventojų aktyvumo, verslumo iniciatyvų skatinimas, krašto tradicijų puoselėjimas“, gyventojų bendruomenė „Upytės žemė“ parengė projektą „Būkime kartu“.

Birželio 16 dieną poezijos konkurso „Lino žiedas“ baigiamoji šventė sukvietė poezijos mylėtojus į Upytę. Pulkelis poetų, kartu atvykusių jų artimųjų, Upytės ir aplinkinių kaimų gyventojų, rinkosi Upytės tradicinių amatų centro kiemelyje. Pasidairę po dvarvietėje įsikūrusį centrą, apžiūrėję Neformaliojo vaikų švietimo būrelio „Esu Etno“ dalyvių molinukų parodą, pasikalbėję su sertifikuota tautinio paveldo produktų amatininke Aurelija Norvaišiene, kuri atvežė juostų, rankšluoščių parodą ir mokė pinikų amato, ieškojo vietos prisėsti. Upytės jaunimas šventę pradėjo „Lelinderiu“ – tradiciniu žemaičių šokiu. Bendruomenės pirmininkas Audrius Zalatoris pasveikino poezijos konkurso dalyvius, pristatė svečius. Švente džiaugėsi kunigas dr. Gediminas Jankūnas, Panevėžio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Antanas Pocius, jaunimas pašoko tradicinį aukštaičių šokį „Dirižablis“.

Renginio vedėjai, Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytojai metodininkei Vidai Ramoškienei, pakvietus pirmuosius skaitytojus, visi sukluso. Kilo žmonės iš savo vietų ir kai kas pirmą kartą gyvenime išdainavo išringavo savo meilę gimtai žemei, savo kraštui ir kelis tūkstančius metų Lietuvoje augusiems linams. Skambindamas gitara žinomas aktorius, dainų autorius ir atlikėjas Giedrius Arbačiauskas jautriais žodžiais ir dainomis tęsė jausmų pynę. Poezijos mylėtojų posmai, sugulę knygelėje „Lino žiedas“, vietinės mokyklos mokytojos Rūtos Grybienės delnų sušildyti lininiai suvenyrai padovanoti kiekvienam autoriui. Turbūt nelengva buvo komisijai iš dvidešimt keturių suaugusiųjų ir trylikos vaikų ir jaunimo tarpo išrinkti nugalėtojus. Jais tapo Jolanda Bukauskienė ir Unė Prakapaitė.

Gražių žodžių ir šilčiausių jausmų šventė baigėsi, tačiau ilgam išliks malonios bendravimo akimirkos, sustiprinusios tikėjimą savimi ir pasididžiavimą savo žeme.

Gyventojų bendruomenės „Upytės žemė“ narė Jurgita Zalatorienė