Mokėmės ir keliavome kartu

Gyventojų bendruomenė „Upytės žemė“ dalyvavo projekte „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Panevėžio rajono savivaldybėje“, kurį koordinavo Panevėžio rajono švietimo centras. Du savaitgalius projekto dalyviai sėmėsi žinių ir pozityvaus mąstymo iš švietimo ir verslo konsultantės, žurnalistės Lidijos Laurinčiukienės, kuri kalbėjo apie pozityvius santykius šeimoje, skirtingų kartų susikalbėjimą, emocinę kultūrą, mokė kaip atpažinti, įvardinti, valdyti savo emocijas.

Lapkričio 23 dieną upytiečiai aplankė Biržų krašto muziejų „Sėla“ ir susipažino su baltų genčių kultūriniu palikimu, eksponuojamais akmens, žalvario, geležies amžiaus darbo įrankiais, ginklais, papuošalais, indais. XIX–XX a. baldai, audiniai, geležinės „saulutės“, senieji muzikos instrumentai, moterų apranga ir jos detalės, garsios Radvilų giminės istorija ir ekspozicijos puošmena – atstatyta XVII a. koklinė krosnis – daug įdomybių buvo galima pamatyti muziejuje. Dalyvaudami edukacinėje programoje „A biržiečė vaišin dainuodamūs“ ekskursijos dalyviai daugiau sužinojo apie senosios aludarystės tradicijas, klausėsi sutartinių, ragų gausmo, kartu su folkloro ansambliu skudučiavo, dainavo ir šoko.

Aplankę Biržų tvirtovės arsenalo ekspoziciją, ekskursantai pamatė tvirtovės archeologinius radinius, susijusius su karyba, XVII a. pabūklą, kurio priešai neįstengė išvežti Šiaurės karo metu. Ekskursijos dalyvius Lietuvos kariuomenės dienos proga Alfonso Smetonos šaulių 5-osios rinktinės Biržų 501-oji kuopos kariai pavaišino kareiviška koše.

Projektas buvo įdomus ir naudingas, nes mokė viltingai žiūrėti į ateitį ir kasdien atrasti kažką naujo.

Gyventojų bendruomenės „Upytės žemė“ narė Jurgita Zalatorienė