Verbų sekmadienis. Didžioji savaitė. Velykų šventė

Informacija apie Verbų sekmadienį.

VERBŲ SEKMADIENIS

Balandžio 5 dieną 10.00 val. Upytės Šv. Karolio Boromiejaus bažnyčioje bus švenčiamas Kristaus Kančios Verbų sekmadienis. Šv. Mišių pradžioje bus šventinamos verbos. Verbų šakeles bus galima pasiimti po šv. Mišių prie bažnyčios vartų. Pasiimkite sau ir parneškite tiems, kas jų laukia.

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS LITURGIJOS TVARKARAŠTIS

Didžiojo Ketvirtadienio – Paskutinės vakarienės, Švč. Eucharistijos įsteigimo šv. Mišios Upytės Šv. Karolio Boromiejaus bažnyčioje bus aukojamos balandžio 9 d. 17.00 val. Nuo 15.00 val. iki 17.00 val. bus klausoma išpažinčių.

Didžiojo Penktadienio – Kryžiaus pagerbimo pamaldos (šv. Mišios tą dieną neaukojamos) balandžio 10 d. 15.00 val. vyks Vadaktėlių bažnyčioje. Išpažintys klausomos Vadaktėlių bažnyčioje nuo 14.00 val. iki 15.00 val.  

Didžiojo Šeštadienio Velyknakčio šv. Mišios nebus aukojamos. Jas kviečiame klausytis ar stebėti per Lietuvos televiziją ar Marijos radiją. Krekenavos parapijos laikinuosiuose maldos namuose balandžio 11 d. nuo 15.00 iki 17.00 val. bus klausoma išpažinčių.

VELYKŲ SEKMADIENIO ŠV. MIŠIOS – 8.00 VAL. KREKENAVOJE, 10.00 VAL. UPYTĖJE.

Po šv. Mišių prie Upytės bažnyčios durų ir Krekenavos laikinųjų maldos namų parapijos namuose bus galima pasiimti šventinto vandens (turėti savo indą).

Tiesiogines transliacijas galima matyti Krekenavos parapijos Facebook paskyroje: https://www.facebook.com/krekenavosbazilika/

DĖL IŠPAŽINTIES

Tikintiesiems sudaryta galimybė atlikti išpažintį skirtingomis dienomis visose trijose parapijose. To daryti neprivaloma, kol yra paskelbtas karantinas, tačiau Lietuvos vyskupai paliko galimybę privačiam išpažinčių išklausymui. Negalintys atlikti išpažinties turi sužadinti tobulą gailestį ir pasiryžimą atlikti sakramentinę išpažintį, kai tik atsiras galimybė. Išskirtiniais atvejais dėl išpažinties ar Ligonių sakramento kreipkitės telefonu ar elektroniniu paštu į parapijos raštinę.

INFORMACIJA APIE SIELOVADĄ

Karantino metu nevyks viešosios pamaldos ir sielovadiniai užsiėmimai. Ir toliau bus meldžiamasi iš anksto užprašytomis intencijomis, kurias galite užprašyt paskambinę tel. Nr. +37061639715, parašę elektroninio pašto adresu upytesparapija@gmail.com. Paaukoti parapijai galima pervedant pinigus į parapijos banko sąskaitą LT607300010077097292.

 Jūsų intencijomis klebonas melsis sekmadieniais 10.00 val., aukodamas privačias šv. Mišias. Kitu metu šv. Mišios bus aukojamos tik esant laidotuvėms, dalyvaujant tik artimiausiems šeimos nariams.